ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.สธ. มอบนโยบายคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน สั่งการให้เร่งจัดตั้ง ทีม Sky Doctor 13 ทั่วประเทศ รองรับการดูแลเทศกาลปีใหม่ เป็นของขวัญคนไทย


นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2566 โดยได้มอบนโยบายในการจัดตั้งทีมการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ หรือ Sky Doctor ให้มีครบทุกเขตสุขภาพทั่วประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 13 Quick Win “13 ประเด็น ให้เห็นผลใน 100 วัน” ของ สธ.

3

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า หัวใจสำคัญของการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินคือการเข้าถึงการรักษาเฉพาะทางได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งหลายพื้นที่ของประเทศมีปัญหาด้านการเข้าถึงตัวผู้ป่วยฉุกเฉินอันเนื่องมาจากเส้นทางที่ห่างไกล ทุรกันดาร บนเกาะในทะเล หรือในเมืองที่การจราจรติดขัด การมีระบบ Sky Doctor ซึ่งใช้เฮลิคอปเตอร์นำทีมแพทย์ไปรับตัวผู้ป่วย จะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้

ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีการใช้ทีม Sky Doctor อยู่บ้างในพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคใต้ แต่ในวันนี้ได้มอบนโยบายให้ทาง สพฉ. ไปดำเนินการพัฒนา และจัดตั้งทีมให้มีครบทั้ง 13 เขตสุขภาพทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 100 วัน เพื่อให้ทันรองรับเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง และอาจมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวยังที่ต่างๆ ของประเทศ หากมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะถือเป็นของขวัญปีใหม่อย่างหนึ่งที่จะมอบให้ประชาชนคนไทย

1

2

ด้าน ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า Thai Sky Doctor ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดย สพฉ. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย จัดให้มีบริการการปฏิบัติการฉุกเฉินด้านอากาศยาน เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยใช้อากาศยานจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ปฏิบัติการร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรการลาเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ขั้นพื้นฐาน (Basic Helicopter Emergency Medical Services Course : Basic HEMS) 

ทั้งนี้ จากสถิติการออกปฏิบัติการในช่วง พ.ศ. 2564 - 2566 มีจำนวน 401 ครั้ง ซึ่งเป็นการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 398 ครั้ง และลำเลียงอวัยวะ จำนวน 3 ครั้ง มีหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ด้านอากาศยานที่ได้รับการอนุมัติจำนวน 9 หน่วย เป็นหน่วยที่อยู่ในเขตสุขภาพ 3 เขต คือ เขตสุขภาพที่ 1, 2 และ 11 ซึ่งภายหลังจากที่ได้รับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

3

“ในวันนี้ สพฉ. มีแผนที่จะเร่งดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร Basic HEMS ให้กับทีมแพทย์ทั่วประเทศ เพื่อให้มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทาง สาขาฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศ ในทุกเขตสุขภาพ รวมถึงประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มทรัพยากร และซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติการการลำเลียงทางอากาศ คาดว่าจะเสร็จสิ้นได้ภายในเดือนธันวาคม 2566 นี้” ร.อ.นพ.อัจฉริยะ กล่าว

2