ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ความชรา ... ชะลอได้จริงนะ เชื่อไหม !!?

เรามักจะเข้าใจกันว่ายิ่งอายุมากขึ้นสุขภาพจะยิ่งแย่ลง ซึ่งก็จริงนะ แต่ก็ไม่ทั้งหมด

สิ่งแวดล้อมคือปัจจัยสำคัญ และพฤติกรรมระหว่างวันสามารถบ่งชี้ได้ว่า ‘สุขภาพ’ ของคุณจะเป็นอย่างไรเมื่อเข้าสู่วัยชรา

สำหรับที่แห่งนี้ ณ เทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี พวกเขากำลังเอาจริงเอาจังกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผ่านโครงการที่เรียกว่า ‘โมเดลชะลอชรา’ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการป้องกันโรคในระดับปฐมภูมิ 

นอกจากการจัดกิจกรรมเพื่อดึงผู้สูงอายุออกมาให้ ‘ติดสังคม’ ตามโมเดลชะลอชราแล้ว ที่แห่งนี้ ณ เทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี ยังมีการดูแลผู้สูงอายุในมิติอื่น ด้วยกลไกงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น หรือกองทุนตำบล (กปท.)

หนึ่งในนั้นคือการจัดหา ‘ผ้าอ้อมผู้ใหญ่-แผ่นรองซับ’ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ติดบ้าน-ติดเตียงในพื้นที่ต่อไป

“ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังแข็งแรง โจทย์ของเราคือจะทำอย่างไรให้พวกเขาแข็งแรงต่อไปได้นานๆ” ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ระบุ

“งบ กปท. มีส่วนอย่างมากในการดูแลประชาชน โดยเฉพาะในบางเรื่อง-บางรายการที่ท้องถิ่นไม่สามารถใช้งบประมาณตัวเองได้ ก็ได้งบ กปท. มาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่” วิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ระบุ