ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช. เขต 13 จัดทีมหนุน กทม. ให้บริการ ‘ตรวจสอบสิทธิ-ย้ายสิทธิ-ให้คำแนะนำ’ เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต ‘คนไร้บ้าน’


เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2565 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้จัดทีมให้บริการด้านการเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาล และให้คำแนะนำด้านการย้ายสิทธิการรักษา เพื่อสนับสนุน กรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยร่วมกับหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 พระนคร มูลนิธิเส้นด้าย บริษัท พนาทัศน์ จำกัด ฯลฯ ในการให้บริการสวัสดิการอย่างครบวงจรแก่คนไร้บ้าน (One Stop Service) ที่จุดสวัสดิการ (Drop in) บริเวณใต้สะพานปิ่นเกล้า

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ถ้าดูแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของคนไร้บ้าน จะพบว่า มีทิศทางที่ดีขึ้น โดยหลังจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวนคนไร้บ้านมีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทว่า คนจนเมืองที่ไม่มีอาชีพมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น เพราะฉะนั้นจุดสวัสดิการที่เกิดขึ้นครั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะคนไร้บ้านที่เราตามเห็นริมถนนคือสิ่งสะท้อนระบบสวัสดิการที่อาจจะมีปัญหา การแก้ปัญหาตรงนี้จึงไม่ใช่แค่การหาบ้านให้ หรือจำกัดพื้นที่คนกลุ่มนี้ แต่จะต้องแก้ที่ระบบสวัสดิการด้วย

นายศานนท์ กล่าวต่อไปว่า วันนี้จึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่รวบรวมเครือข่ายที่ทำงานด้านคนไร้บ้าน และคนจนเมืองมากที่สุดครั้งหนึ่ง ต้องขอขอบคุณทาง พม. ที่เป็นโต้โผหลักในการเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ มาทำงานร่วมกันเพื่อที่จะทำให้จุดสวัสดิการ (Drop in) ใน กทม. สำหรับคนไร้บ้าน สามารถช่วยเหลือคนไร้บ้าน คนเร่ร่อน และคนจนเมืองได้ครบทุกมิติ เช่น บริการการทำบัตรประชาชน  บริการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล บริการเช็คสถานะทางทะเบียน บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น บริการตัดผม บริการซักผ้า ฯลฯ

1

“ก่อนหน้านี้หลายพื้นที่ที่เป็นจุดแจกอาหารให้คนกลุ่มนี้จำนวนไม่น้อย ซึ่งพบว่ามีคนไปรับแบบเช้าเย็นกลับมากขึ้น ดังนั้นเราก็เลยอยากจะเคลียร์จุดแจกอาหารให้เหลือ 2 จุด คือ ที่ใต้สะพานปิ่นเกล้านี้เวลา 10.00-13.00 น. และตรอกสาเก เวลา 16.00-22.00 น. ซึ่งสิ่งที่เราจัดขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องอาหารอย่างเดียว แต่เรามีสวัสดิการเพื่อที่จะช้อนเขาเข้าสู่ระบบให้สามารถกลับสู่สภาวะปกติได้” รองผู้ว่าฯ กทม. ระบุ

ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในวันนี้ รวมถึงทุกวันศุกร์ของสิ้นเดือนหลังจากนี้ สปสช. จะจัดทีมเพื่อสนับสนุนทาง กทม. ในด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนไร้บ้าน โดยเฉพาะเรื่องสิทธิการรักษา ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญสำหรับกลุ่มนี้ โดยจะมีทั้งบริการการตรวจสอบสิทธิ การโอนย้ายสิทธิ ตลอดจนการให้ข้อมูล และคำแนะนำ จนแน่ใจได้ว่าหลังจากนี้หากเขามีความเจ็บป่วยก็จะสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ รวมถึงไม่ถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม (Extra billing) เพิ่มด้วยไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม

มากไปกว่านั้น สปสช. ไม่ได้ให้บริการจำกัดเฉพาะคนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) เท่านั้น เนื่องจากพบว่าคนไร้บ้านบางคนไม่มีบัตรประชาชน ซึ่งนั่นจะทำให้เขาขาดทุกสิทธิสวัสดิการที่ควรได้รับ รวมทั้งเรื่องการรักษาพยาบาลด้วย ดังนั้นจึงได้ประสานเพื่อส่งเรื่องให้กับทางกระทรวงมหาดไทย (มท.) ในการดำเนินการต่อด้วย

2

“เราต้องขอบคุณทีม กทม. ที่ให้เรามีส่วนร่วมในครั้งนี้ด้วย เพราะเราเชื่อว่าการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกกระทรวงทบวงกรม และภาคีเครือข่าย เป็นหลักสำคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนไร้บ้านให้ประสบความสำเร็จได้” ภญ. ยุพดี กล่าว

3