ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กทม. เปิด ‘ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ – ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง’ ยกระดับและเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการสุขภาพ เผย ปี 67 นี้ ตั้งเป้าขยายศูนย์ฟื้นฟูให้ครบ 6 แห่ง - ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 6 แห่ง


เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2567 รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานเปิดให้บริการศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ เขตหนองแขม และศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง ณ ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน ตามนโยบายการยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข เพิ่มการรักษา เพิ่มเวลา และเพิ่มทรัพยากร 

ทั้งนี้ สำนักอนามัย กทม. จึงดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของศูนย์บริการสาธารณสุขในการให้บริการตรวจรักษา และดูแลสุขภาพประชาชน โดยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เช่น สำนักงานเขต โรงพยาบาลในสังกัดก กทม. และเครือข่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบเขตสุขภาพ กทม. รวม 7 โซน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว ลดการเดินทางไกล ลดค่าใช้จ่าย และลดการส่งต่อผู้ป่วยที่ไม่จำเป็น

รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า งานสาธารณสุขและการแพทย์จะเป็น 1 ใน 3 อันดับต้นๆ ที่ผู้ว่าฯ กทม. ต้องการเร่งทําให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงให้ได้มากที่สุด ซึ่งหัวใจสำคัญอยู่ที่ปฐมภูมิ ผู้ว่าฯ กทม. อยากให้บริการทางสาธารณสุขและการดูแลสุขภาวะให้ประชาชนตั้งแต่ต้น วันนี้ กทม. เปิดศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ และศูนย์แพทย์ชุมชน ซึ่งเป็นความพยายามในการให้บริการครบวงจร

อย่างไรก็ตาม อยากสื่อสารไปยังประชาชนคนในพื้นที่ต่างๆ ว่า กทม. อยากให้ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์การแพทย์ชุมชน หรือศูนย์ใดๆ ก็ตามสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีการสร้างบรรยากาศให้คนในชุมชนรู้สึกว่าการออกกําลังกายเป็นเรื่องง่าย การรักษาสุขภาพไม่ได้เป็นเรื่องยากหรือหรูหรามากมายที่จะทําให้มันเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน สามารถสนุกไปกับสิ่งนี้ได้ โดยตั้งเป้าจะเปิดศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพให้ครบ 6 แห่งภายในปีนี้ ถ้านับจากที่ กทม. มีศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง ศูนย์สาขา 77 แห่ง ต้องถือว่าตอนนี้ยังได้ไม่ถึงครึ่ง จะพยายามทําต่อให้ได้มากที่สุด เพราะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน    

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการดูแลนักกายภาพ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ตามศูนย์ รวมถึงเรื่องของการตรวจสุขภาพประชาชนฟรีหนึ่งล้านคนให้เสร็จโดยเร็ว เพราะเป็นการเห็นความสําคัญของการดูแลสุขภาพประชาชนระดับปฐมภูมิ ซึ่งการให้บริการของกรุงเทพมหานครไม่ได้ต่างจากสถานพยาบาลอื่น และปัจจุบันมีโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งมีการออกแพ็คเกจตรวจสุขภาพในราคา 1,000 – 1,500 บาท แต่กรุงเทพมหานครตรวจให้ฟรี ถือเป็นการหยิบยื่นสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนได้โดยง่าย

รศ.ทวิดา กล่าวต่อไปว่า สำหรับการพัฒนาบริการปฐมภูมิ ศูนย์บริการสาธารณสุขมีการดำเนินการยกระดับคลินิกกายภาพบำบัดเป็นศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ ให้บริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งเปิดให้บริการแล้ว จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร และศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ โดยในปีงบประมาณ 2567 จะเปิดบริการเพิ่มเติมอีก 6 แห่ง

มากไปกว่านั้น ยังมีการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา ให้เป็นศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง เพิ่มศักยภาพให้การตรวจรักษาโดยแพทย์และบริการสุขภาพด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งเปิดให้บริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง สาขาพระโขนง ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก สาขากาญจนวาส ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา สาขางามเจริญ ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก สาขาคลองสิบสอง ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์ สาขาออเงิน และศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา สาขาแจ่มดำ ควรชม โดยในปีงบประมาณ 2567 มีแผนพัฒนาการเปิดบริการเพิ่มเติม จำนวน 6 แห่ง