ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สภาเภสัชกรรม ชื่นชม 2 คณะเภสัชศาสตร์ "ม.มหาสารคาม-ม.อุบลราชธานี" ร่วมกันผลิต "ยาทาน้ำกัดเท้า" แจกจ่ายพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับภาวะน้ำกัดเท้าในสถานการณ์อุทกภัย


เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2565 สภาเภสัชกรรม โพสต์ข้อความแสดงความชื่นชมและร่วมให้กำลังใจเพื่อนสมาชิกเภสัชกร จาก 2 สถาบันการศึกษาผลิต "เภสัชกรไทย" อันได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผศ.ดร.ภญ.ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดี และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดี

เนื่องจากการที่เพื่อนสมาชิกเภสัชกรจากทั้ง 2 สถาบัน มีความตั้งใจที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย โดยการผลิตยาทาน้ำกัดเท้า (whitfield's ointment) เพื่อแจกจ่ายพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับภาวะน้ำกัดเท้า

สภาเภสัชกรรม ระบุว่า จากเหตุการณ์อุทกภัยของพี่น้องประชาชนในหลายจังหวัดของภาคอีสาน โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ยังคงยาวนานต่อเนื่อง ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงมีความตั้งใจและปรารถนาที่จะช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชน

ทั้งนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจากเงิน เพื่อสนับสนุนการทำยารักษาโรคน้ำกัดเท้าแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม อุบลราชธานี โดยบริจาคผ่านบัญชีเงินบริจาคคณะเภสัชศาสตร์ ธ.ไทยพาณิชย์ (SCB) 4150690539 (บัญชีเดียวเท่านั้น)

ด้าน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระบุว่า แม้ตอนนี้ทางมหาสารคามจะยังคงตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ แต่เมื่อเพื่อนของเราจากทางอุบลราชธานีส่งข่าวมาว่าทางนั้นก็ลำบากไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน พวกเราชาวเภสัชศาสตร์ มมส. โดยการนำของท่านคณบดี จึงได้เร่งการผลิตและส่งยารักษาโรคน้ำกัดเท้าจำนวน 5 พันตลับ น้ำหนักรวมกันกว่า 150 กิโลกรัม ไปยังคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี เพื่อแจกจ่ายต่อให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีต่อไป