ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคที่สามารถนำไปสู่การเกิด “โรคไตวายเรื้อรัง” เทศบาลธารเกษมร่วมกับ รพ.สต.ตรีบุญโสภณ จัดทำโครงการตรวจเชิงรุกลดความเสี่ยงชะลอไตเสื่อม “กราฟชีวิตพิชิตโรค” ในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้องรัง

เพื่อไม่ให้มีการเพิ่มจำนวนของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในพื้นที่ จึงได้จัดกิจกรรมสาธิตส่งเสริมสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงชะลอไตเสื่อม ลดการเข้ารักษาที่ยุ่งยากและใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างมีความสุข

ทั้งหมดนี้ ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โรงพยาบาลพระพุทธบาทสระบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรีบุญโสภณ และเทศบาลธารเกษม