ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ยาเม็ดคุมกำเนิด ชนิดฮอร์โมนรวม มี 2 ชนิด ได้แก่ 1. ชนิด 21 เม็ด (ตัวยาทั้ง 21 เม็ด) 2. ชนิด 28 เม็ด (ตัวยา 21 เม็ด แป้ง-วิตามิน 7 เม็ด) โดยยา 1 เม็ด จะมีฮอร์โมนเท่ากัน

สำหรับวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี รับบริการฟรีที่หน่วยบริการในเครือข่ายสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)