ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“14 ก.พ. วันวาเลนไทน์” สปสช. ส่งมอบความรักและการมีสุขภาพดีให้กับ “วัยรุ่นไทย” จัดช่องทางการรับบริการยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดรับประทานให้กับวัยรุ่นไทยและครอบคลุมหญิงไทยทุกสิทธิ อายุระหว่าง 15-59 ปี ให้ได้รับยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดรับประทานไม่เกิน 3 แผงต่อครั้ง และไม่เกิน 13 แผงต่อคนต่อปี เพื่อแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น และเพิ่มความปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (safe sex)


นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า บริการยาคุมกำเนิดเป็นสิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่จัดให้กับหญิงไทยทุกสิทธิ อายุระหว่าง 15-59 ปี และเนื่องจาก 14 กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์ในปีนี้ เพื่อส่งมอบความรักและการมีสุขภาพดี ให้กับวัยรุ่นไทย สปสช.ได้ดำเนินการเชิงรุกขยายความร่วมมือกับหน่วยบริการภาคเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ได้แก่ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ร้านยา โรงพยาบาลเอกชน คลินิกเวชกรรม และหน่วยบริการปฐมภูมิในเขต กทม. เพื่อเป็นอีกช่องทางที่จะทำให้ วัยรุ่นและประชาชนได้รับบริการยาคุมกำเนิดที่สะดวกยิ่งขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

การรับบริการยาคุมกำเนิด สามารถเลือกรับบริการได้ 2 วิธี คือ 1) กรณีมีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน สามารถขอรับยาคุมกำเนิดผ่านแอปเป๋าตัง เมนูกระเป๋าสุขภาพ เลือกบริการสร้างเสริมสุขภาพ เลือกหน่วยบริการที่จะไปรับ จองสิทธิ และไปรับตามวันที่จองสิทธิ 2) กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน ให้แสดงบัตรประชาชนเพื่อขอรับยาคุมกำเนิด ณ หน่วยบริการที่ร่วมโครงการ โดยผู้รับบริการจะได้รับยาคุมกำเนิดไม่เกิน 3 แผงต่อครั้ง และคนละไม่เกิน 13 แผงต่อปี
 
นอกจากบริการยาคุมกำเนิดแล้ว สปสช.ยังจัดสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อดูแลสุขภาพวัยรุ่นไทย อาทิ บริการวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก วัคซีนเอชพีวีป้องกันมะเร็งปากมดลูก (สำหรับนักเรียนหญิง ป.5), บริการตรวจเลือดคัดกรองภาวะโลหิตจาง เอชไอวี บริการตรวจช่องปากและฟัน บริการตรวจวัดความดันโลหิต บริการตรวจคัดกรองสายตาและการได้ยิน บริการคัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ สุรา และสารเสพติด บริการยาบำรุงเสริมธาตุเหล็ก แว่นตาหากมีภาวะสายตาผิดปกติ บริการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ บริการคุมกำเนิด การให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพ
 
สอบถามข้อมูลสิทธิประโยชน์และบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพิ่มเติมได้ที่ 1330 ตลอด 24 ชม.