ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เตือนประชาชนให้บริโภค “ขนมหวานสื่อรัก” 5 ชนิด แต่พอดี เนื่องจากมีประโยชน์น้อย และทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน หัวใจและหลอดเลือด ไขมันในเลือดสูง และอ้วน