ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คปภ.จับมือภาคธุรกิจประกัน เปิดตัวกรมธรรม์ "ไมโครอินชัวรันส์" เบี้ย 10 บาท ระยะเวลา 30 วัน คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 2 แสนบาท ส่งมอบเป็นของขวัญให้ประชาชนอุ่นใจช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565


นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยในระหว่างการเปิดโครงการ “รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 65” เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2565 ตอนหนึ่งว่า คปภ.ได้บูรณาการร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย จัดโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ต่อเนื่องทุกปี

ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 คปภ.ได้ส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยพัฒนา “กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุปีใหม่อุ่นใจ (ไมโครอินชัวรันส์) สำหรับเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท” เบี้ยประกันภัยเพียง 10 บาท ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน โดยได้เริ่มเปิดขายแล้วตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 2564 - 25 ก.พ. 2565 สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20-70 ปี

สำหรับกรมธรรม์นี้จะครอบคลุมความคุ้มครองหลัก ได้แก่ กรณีเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไปสูงสุด 100,000 บาท หรืออุบัติเหตุสาธารณะสูงสุด 200,000 บาท หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000 บาท รวมทั้งค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 200 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 วัน

นายสุทธิพล กล่าวว่า คปภ.ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จึงได้บูรณาการการทำงานในเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และนำประกันภัยมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการเยียวยาหลังเกิดอุบัติเหตุ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประกันภัยให้มีบทบาทในการบริหารความเสี่ยงแก่ทุกภาคส่วนของสังคมไทย

"จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ พบว่าจำนวนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และไม่ได้ทำประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ส่งผลให้ไม่ได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัย โดยเฉพาะในช่วง 7 วันอันตรายของเทศกาลปีใหม่ทุกๆ ปี การจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนคนไทย โดยได้นำผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีราคาถูกมาพัฒนาต่อยอด เพื่อขยายฐานการประกันภัยให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น" เลขาธิการ คปภ. กล่าว

นายสุทธิพล ยังกล่าวอีกว่า เพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกันภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ คปภ.ได้เปิดศูนย์บริการสายด่วน คปภ. 1186 อย่างครบวงจร เพื่อให้บริการ Hotline 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วันอันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมทั้งให้มีการรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ Platform ทั้งในส่วนของบริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต และ สำนักงาน คปภ. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
 
"ขอส่งความปรารถนาดีไปยังพี่น้องประชาชนทุกคนให้เดินทางด้วยความปลอดภัย ก่อนออกจากบ้านอย่าลืม 4 เช็ค ได้แก่ เช็คสภาพร่างกาย เช็คสภาพรถ เช็คประกันภัย พ.ร.บ. และเช็คอุปกรณ์ป้องกัน โควิด-19 รวมถึงทำประกันภัยอุบัติเหตุ เพื่อความอุ่นใจและมั่นใจในการเดินทาง และเช็คการสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้ง" นายสุทธิพล กล่าว

อนึ่ง ประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ 14 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน บจ.เคาน์เตอร์ เซอร์วิส บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (AIS) บจ.แมกซ์ การ์ด บจ.ช้อปปี้ (ประเทศไทย) บจ.ไทยพาณิชย์ โพรเทค TQM broker บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น Rabbit Insurance broker Tesco Lotus บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก Café Amazon บมจ.เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส บจ.บริหารสินทรัพย์ เจ และ Black Canyon

สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว สามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่มตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป เพื่อซื้อกรมธรรม์ได้โดยตรงกับทุกสาขาบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ 14 บริษัท ประกอบด้วย บริษัทประกันวินาศภัย 8 บริษัท ได้แก่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย บมจ.เจมาร์ท ประกันภัย บมจ.ทิพยประกันภัย บมจ.ธนชาตประกันภัย บมจ.นวกิจประกันภัย บมจ.มิตรแท้ประกันภัย บมจ.วิริยะประกันภัย และ บมจ.แอกซ่าประกันภัย ส่วนบริษัทประกันชีวิต 6 บริษัท ได้แก่ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต บมจ.สหประกันชีวิต บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต และ บจ.เอไอเอ