ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บัตรประชาชนเพียงใบเดียวกำลังจะสร้างปรากฎการณ์ 'เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพคนไทย' ให้สามารถไปรับบริการด้านสุขภาพที่ไหนก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลขนาดใหญ่เท่านั้น เพราะขณะนี้นโยบาย '30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว' กำลังค่อยๆ ขยายบริการไปยังพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น

ชวนมาร่วมกันทำความรู้จักว่า นโยบายนี้เป็นอย่างไร สามารถใช้บริการที่ไหนได้แล้วบ้าง และใครที่จะสามารถรับบริการนี้ได้ แล้วการยื่นบัตรเพียงใบเดียวนี้จะเป็นประโยชน์อย่างไรได้บ้างให้กับประชาชน