ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“สมศักดิ์” ถก กมธ.กระจายอำนาจ ขอช่วยศึกษา ให้ท้องถิ่นมีรายได้ด้วยตัวเอง แนะ ต้องออกกฎหมาย ชี้ ถ้าปล่อยให้มีรายได้เท่าเดิม จะกระทบการพัฒนาพื้นที่โชว์ ช่วยแก้ปัญหาถ่ายโอน รพ.สต.ให้เดินหน้าได้


วันที่ 27 ม.ค. 2567 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เปิดเผยว่า ได้ให้การต้อนรับ ก.ก.ถ. และคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา นำโดย พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง รองประธานคณะกรรมาธิการ และคณะกรรมาธิการ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ทำเนียบรัฐบาล

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ตนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุมว่า การกระจายอำนาจ หลังมีปัญหาในการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ก็ได้ช่วยแก้ปัญหาจนสามารถเริ่มเดินหน้าได้แล้ว เพราะตนเข้าใจว่า ทุกฝ่ายมองแต่มุมของตัวเอง ตนจึงนำภาพรวมมาหารือ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา เพราะต้องยอมรับว่า ของเดิมก็ยังบรรจุไม่เต็มอยู่แล้ว ดังนั้น ส่วนไหนสามารถถ่ายโอนได้ ก็ให้ดำเนินการต่อ ส่วนที่มีปัญหา 222 คน ก็ให้ไปช่วยราชการก่อน โดยเมื่อตน รับฟังจากทุกฝ่าย ก็เดินหน้าแก้ปัญหาให้อย่างเร่งด่วน เพราะเข้าใจผลกระทบเป็นอย่างดี จึงทำให้ปัญหาที่มีมานานกว่า 20 ปี ตามที่ กรรมมาธิการได้ศึกษา ก็ได้รับการแก้ปัญหาให้แล้ว

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า กมธ.การกระจายอำนาจฯ ยังได้สะท้อนว่า รัฐบาล ยังไม่มีการผลักดันกฎหมายการกระจายอำนาจ ซึ่งผ่านมา 20 ปี อปท. รูปแบบพิเศษ ยังมีเพียงแค่ 2 แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร (กทม.) และ เมืองพัทยา จึงอยากให้รัฐบาล ช่วยสานต่อและสนับสนุนการกระจายอำนาจ ด้วยการเพิ่ม อปท. รูปแบบพิเศษ พร้อมสะท้อนเรื่องรายได้ ของ อปท. ที่เก็บเงินได้น้อยลง จึงอยากให้รัฐบาล เข้ามาช่วยดูในเรื่องนี้ด้วย

“เรื่องรายได้เข้า อปท. ผมมองว่า ต้องออกกฎหมายให้ท้องถิ่น สามารถหารายได้ด้วยตัวเอง จึงขอให้ทุกฝ่าย ช่วยกันคิดว่า จะเปิดสถานที่อย่างไร ให้ท้องถิ่น สามารถเก็บภาษีได้ ซึ่งขอให้ช่วยกันไปศึกษาในรายละเอียดต่อไป เพราะถ้ายังปล่อยให้ท้องถิ่นมีรายได้เท่าเดิม หรือ น้อยกว่าเดิม ก็จะกระทบกับการพัฒนาพื้นที่ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ผมจึงอยากให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันออกแบบว่า จะทำให้ท้องถิ่นมีรายได้ได้อย่างไร เพราะเมื่อท้องถิ่น มีรายได้เพิ่ม ปัญหาต่างๆในอดีต ก็จะได้รับการแก้ไขไปด้วย” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว