ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โรงพยาบาลระนอง ชู “ธาราบำบัดด้วยน้ำแร่ธรรมชาติ” ให้บริการผู้ป่วยในจังหวัดและนักท่องเที่ยว เผยช่วยผู้ป่วยฟื้นฟูเร็วขึ้นเท่าตัว พร้อมเสนอ สปสช. บรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบบัตรทอง ครอบคลุมเข้าถึงบริการเท่าเทียมผู้ป่วยสิทธิข้าราชการและประกันสังคม


นพ.อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาว่า โรงพยาบาลได้ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิธีธาราบำบัด และกำลังอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเสนอต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อบรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท) ซึ่งบริการธาราบำบัดเป็นหนึ่งในบริการที่เป็นจุดเด่นของโรงพยาบาลระนอง 

1

4

เนื่องจากที่จังหวัดระนองมีบ่อน้ำแร่ธรรมชาติอยู่แล้ว ประกอบกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดในการส่งเสริมการท่องเที่ยว โรงพยาบาลจึงได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างบ่อธาราบำบัดด้วยงบประมาณ 150 ล้านบาท โดยใช้น้ำแร่ธรรมชาติซึ่งมีคุณสมบัติช่วยผ่อนคลาย มาใช้ในการทำธาราบำบัดนี้ มีการตรวจค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ตรวจการปนเปื้อนของเชื้อโรคทุกวัน ซึ่งก่อนลงสระก็จะมีการตรวจร่างกายโดยแพทย์ เพื่อดูในเรื่องของโรคติดต่อและความพร้อมของร่างกายในการลงสระ โดยเริ่มให้บริการหลังจากหมดการระบาดของโควิด-19 

นพ.อรุณ กล่าวว่า บริการธาราบำบัดจะมี 2 ส่วน คือ 1. การบริการผู้ป่วยในจังหวัดระนองตามระบบปกติ โดยเมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาจนพ้นขีดอันตรายแล้ว และแพทย์ให้เริ่มทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อต่างๆ หากสามารถทำกายภาพด้วยวิธีธาราบำบัดได้ ก็จะนัดผู้ป่วยเข้ารับบริการในวันอังคารและวันพฤหัสบดี ซึ่งจากการให้บริการธาราบำบัดในผู้ป่วยผ่าตัดข้อเข่า ผ่าตัดกระดูกสันหลัง และผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง พบว่าสามารถช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ดีมาก ลดระยะเวลาการทำกายภาพบำบัดลงได้เท่าตัว เช่น จากเดิมต้องทำกายภาพบำบัด 6 เดือน ก็ลดเวลาลงเหลือ 3 เดือนเป็นต้น

3

4

ทั้งนี้ ปัจจุบันทั้งสิทธิข้าราชการและประกันสังคม ครอบคลุมการให้บริการกายภาพบำบัดด้วยวิธีนี้แล้ว แต่ในส่วนของสิทธิบัตรทองยังไม่ครอบคลุม ที่ผ่านมาจึงได้นำเสนอ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอให้บรรจุธาราบำบัดเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบ เพื่อให้ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองได้รับบริการเช่นเดียวกับผู้ป่วยสิทธิอื่นๆ

2. นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัด เป็นการให้บริการเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดและหารายได้เสริมแก่โรงพยาบาล โดยจะขายในแพ็คเก็จทัวร์ของโรงแรมให้นักท่องเที่ยวมารับบริการธาราบำบัดเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าหลังจากเที่ยวเสร็จแล้ว โดยจะให้บริการในวันจันทร์ ศูกร์ และเสาร์ วันละ 2 รอบ รอบละประมาณ 8-10 คน

2

"ทางโรงพยาบาลได้เริ่มให้บริการเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ไปจนถึงเดือนเมษายน 2567 จะเป็นช่วงไฮซีซั่นของ จ.ระนอง ปกติจำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มมากขึ้น และคาดว่าบริการธาราบำบัดจะเต็มทุกรอบที่เปิดให้บริการ ซี่งขณะนี้มีลูกค้าจองล่วงหน้าจนถึงสิ้นปีแล้ว ซึ่งจะชวยสร้างรายได้ให้กับโรงพยาบาลได้" ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง กล่าว