ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถานการณ์ ‘โรคติดเชื้อ RSV’ และ ‘ไข้หวัดใหญ่’ ระบาดหนักในช่วงฤดูฝน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสัมผัสเชื้อโรค และนำเข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัว

โดยเฉพาะ ‘จุดสัมผัสร่วม’ ตามพื้นที่สาธารณะ อันเป็น ‘จุดเปราะบาง’ ในการส่งต่อเชื้อโรค คนจำนวนหนึ่งรับเชื้อโรคจากนอกบ้าน แล้วพากลับเข้าไปติดคนในบ้าน

โรคติดเชื้อ RSV ที่ปะทุอยู่ในขณะนี้นั้น เป็นสาเหตุสำคัญของโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบนและส่วนล่าง โดยโรคติดเชื้อ RSV สามารถติดได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ แต่อาการจะรุนแรงในเด็กเล็กถึง 2 ปี 

2

2

ผู้ใหญ่จึงต้องเฝ้าระวังให้เข้มงวด เพื่อไม่ให้นำพาเชื้อกลับไปติดเด็กๆ หรือคนรักในครอบครัว

นี่จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องมีการดูแลสุขอนามัย และถ้าเป็นไปได้ ต้องระมัดระวังการสัมผัสพื้นที่สัมผัสร่วม ควบคู่กับการล้างมืออย่างสม่ำเสมอ

หนึ่งในกิจกรรมที่ และควรค่าแก่การสนับสนุน คือความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่าง การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และ บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัยภายใต้แบรนด์ “เดทตอล” (Dettol) 

4

2 หน่วยงานนี้เห็นพ้องร่วมกันในการเป็นส่วนหนึ่งในการยับยั้งเชื้อโรคแพร่ระบาด จึงมีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัยที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการแพร่เชื้อและสามารถฆ่าเชื้อไวรัส-แบคทีเรีย-เชื้อรา ได้ถึง 99.9%

เพื่อป้องกันการติดเชื้อและความเสี่ยงในห่วงโซ่ของการแพร่เชื้อจากนอกบ้าน (Out-of-home) ไปสู่ในบ้าน (In-home)  

นี่จึงถือเป็น ‘ต้นแบบ’ การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม การร่วมรับผิดชอบสังคม ที่มีประโยชน์และตรงเป้า

ผลิตภัณฑ์เดทตอลที่ส่งมอบให้กับ รฟท. มูลค่ามากกว่า 14 ล้านบาทนี้ จัดขึ้น ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (กทม.) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 

1

สถานที่ที่มีผู้คนสัญจรไป-มา ไม่ว่างเว้นในแต่ละวัน

นั่นเพราะทุกวันนี้ประชาชนจำนวนมากเลือกเดินทางด้วยระบบราง ปัจจุบันการเดินทางโดยรถไฟเป็นที่นิยมและถือเป็นการขนส่งมวลชนสาธารณะหลักของประเทศ มีผู้โดยสารมากกว่า 100,000 คนต่อวัน ทั้งผู้โดยสารรถไฟชานเมือง รถไฟทางไกล รถไฟข้ามจังหวัด รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 

ที่ผ่านมา รฟท. ให้ความสำคัญกับการรักษาสุขอนามัยและมาตรการทำความสะอาดพื้นผิว-จุดสัมผัสที่ได้มาตรฐานสากล ในทุกๆ อุปกรณ์ สถานี และ ขบวนรถ เพื่อดูแลสุขอนามัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารมาโดยตลอด

แต่คราวนี้ได้รับ ‘การเสริมแรง’ จาก ‘เดทตอล’ ที่ร่วมที่มุ่งสนับสนุนให้คนไทยมีสุขอนามัยดี ลดวันเจ็บป่วย และไม่นำเชื้อโรคแพร่ไปสู่คนที่รักหรือครอบครัว โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ รวมถึง “โรคติดเชื้อ RSV” ที่ระบาดหนักช่วงฤดูฝน ซึ่งตามสถิติแล้ว เชื้อโรคสามารถมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวได้ถึง 48-72 ชั่วโมง 

2

3

และถึงแม้ว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 จะคลี่คลายลงแล้ว แต่ทุกฝ่ายก็เห็นตรงกันว่าไม่อาจจะประมาทหรือไว้วางใจได้ เพราะในอนาคตก็จะมีโอกาสเกิดโรคอุบัติใหม่และโรคติดเชื้อเกิดขึ้นได้อีก 

การเตรียมความพร้อมรับมือและการมี ‘เครื่องมือ’ ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อโรค อันหมายถึงผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัยที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการแพร่เชื้อและสามารถฆ่าเชื้อไวรัส-แบคทีเรีย-เชื้อรา ได้ถึง 99.9% จะช่วยให้ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการมีความมั่นใจและปลอดภัยในการเดินทาง

3

ความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้ง 2 หน่วยงานต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคน เดินทางไปถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัย ด้วยสุขภาพที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยจากเชื้อโรคระหว่างการเดินทาง เพื่อให้สามารถท่องเที่ยวได้อย่างมีความสุขกันทั้งครอบครัว

แน่นอนว่า รฟท. มีนโยบายเรื่องการให้บริการที่ดีควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่และประชาชนมาโดยตลอด ทุกวันนี้ รฟท. มีมาตรการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ‘สถานีรถไฟ’ ทุกแห่ง มีการทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวจุดสัมผัส ทั้งสถานที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร ที่พักผู้โดยสาร สถานที่ให้บริการ ปุ่มกดตู้จำหน่ายเครื่องดื่ม มือจับ ลูกบิด ปุ่มกดปิด-เปิดประตู ฯลฯ ด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อและแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ 

3

เช่นเดียวกับ ‘ในขบวนรถ’ ที่มีการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ทั้งราวบันได ที่จับประตู ราวจับในรถโดยสาร เบาะที่นั่ง ที่นอน พนักพิง ตู้โดยสาร ห้องน้ำ ห้องสุขา ในทุกๆ เที่ยวที่นำขบวนออกจากสถานีต้นทาง

ความร่วมมือกันในครั้งนี้ จึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลสุขอนามัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคน จะถูกนำไปใช้สนับสนุนการให้บริการประชาชนในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานีรถไฟทั้งในพื้นที่ กทม. ตลอดจนหัวเมืองทั่วประเทศ

/////