ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘สหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน-ชมรมแพทย์ชนบท’ วอน อาจารย์หมอ ‘ส.ว’ เคารพเจตจำนง ปชช. 13 ก.ค. นี้ เลือกนายกรัฐมนตรีตามเสียงข้างมาก


สหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (สพง.) และ ชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก เรียกร้องให้สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่เป็นอาจารย์แพทย์ทั้ง 12 คน รวมถึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เคารพเสียงและเจตจำนงของประชาชน รวมถึงหลักการในการเลือกนายกรัฐมนตรีตามเสียงข้างมากในวันที่ 13 ก.ค. 2566 เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย

ทั้งนี้ ส.ว. ที่เป็นแพทย์ทั้ง 12 คน ได้แก่ 1. ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 2. นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ 3. พล.อ.ต. นพ.เฉลิมชัย เครืองาม 4. ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ 5. นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 6. พลเอก นพ.ไตรโรจน์ ครุธเวโช 7. นพ.ทวีวงษ์ จุลกมนตรี 8. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 9. พญ.คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ 10. นพ.พลเดช ปิ่นประทีป 11. นพ.อำพล จินดาวัฒนะ และ 12. ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร

2