ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การมีลูกคนหนึ่งต้องใช้ความพร้อมในหลายๆ ด้าน ต้องมีการวางแผนครอบครัว เพื่อให้เด็กที่เกิดมาสามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ

ทว่าบางครอบครัวที่ยังไม่พร้อมที่จะมีลูก “การคุมกำเนิด” ถือเป็นเรื่องสำคัญ 

“รามอินทรา 74 คลินิกเวชกรรม” เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง 30 บาท นอกจากบริการรักษาโรคทั่วไปแล้ว ยังมีบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อย่าง “บริการวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด” อีกด้วย

รายการสิทธิประโยชน์บริการคุมกำเนิดสำหรับผู้ใช้สิทธิบัตรทอง ได้แก่ 1.ยาเม็ดคุมกำเนิด 2.ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน 3.ยาฉีดคุมกำเนิด และ 4.ถุงยางอนามัย รายการทั้งหมดนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

คลินิกอยู่ในพื้นที่ชุมชน ทำให้ผู้ใช้สิทธิบัตรทองที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงสามารถเดินทางมารับบริการได้สะดวก ไม่ต้องเดินทางไปถึงโรงพยาบาลรัฐ ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย