ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สภาองค์กรของผู้บริโภค ผนึก กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า-กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง เรียกร้องให้ “ประกันสังคม” เพิ่มสิทธิประโยชน์ดูแลช่องปาก ให้เทียบเท่า “บัตรทอง”


นายสมชาย กระจ่างแสง อนุกรรมการด้านบริการสุขภาพ สภาองค์กรของผู้บริโภค เปิดเผยเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2565 ตอนหนึ่งว่า สภาองค์กรของผู้บริโภค ร่วมกับกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง ส่งหนังสือถึง เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เรียกร้องให้สำนักงานประกันสังคมปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสุขภาพในช่องปากให้เท่าเทียมกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

นายสมชาย กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ถือว่าได้รับสิทธิประโยชน์ในด้านทันตกรรม กรณีสิทธิรักษาพยาบาลสุขภาพในช่องปาก น้อยกว่าระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงระบบบัตรทองชาติ โดยมีสิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสุขภาพในช่องปากได้ในอัตราไม่เกิน 900 บาทต่อปีเท่านั้น ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการด้านบริการสุขภาพ สภาองค์กรของผู้บริโภค ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนด้านสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตน ด้านทันตกรรม กรณีสิทธิรักษาพยาบาลสุขภาพในช่องปาก ให้มีความเท่าเทียมกับระบบบัตรทอง เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิเทียบเท่ากับสิทธิอื่นๆ

สำหรับข้อเสนอที่สภาองค์กรของผู้บริโภค มีต่อ สปส. ประกอบด้วย 1. ขอให้ สปส. ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมขอผู้ประกันตน เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค กรณีสิทธิการรักษาพยาบาลสุขภาพในช่องปากให้เทียบเท่าสิทธิบัตรทองอย่างเร่งด่วน โดยเบิกจ่ายตามอัตราที่จ่ายในการรักษาจริง (fee of service) แทนการกำหนดค่าใช้จ่ายในอัตราไม่เกิน 900 บาทต่อปี

2. ขอให้ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ ตามมาตรา 5 และมาตรา 11 ในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีที่ สปส. ไม่สามารถขยายสิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรม ให้แก่ผู้ประกันตนได้ด้วยการออกเป็นพระราชกฤษฎีกาให้สิทธิกับผู้ประกันตน

1