ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

2

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เตรียมเปิดทางเลือกใหม่ สำหรับ “ผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง” รับบริการ “Telemedicine” ครอบคลุมการรักษา 42 กลุ่มโรคและอาการ ในลักษณะผู้ป่วยนอก โดยร่วมมือกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันด้านสุขภาพดิจิทัล จำนวน 4 แห่ง เพื่อดูแลประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาทกรณีเจ็บป่วยโรคทั่วไป ซึ่งจะเริ่มนำร่องให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ในปีงบประมาณ 2566 นี้