ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

1

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับสภาเภสัชกรรม เพิ่มทางเลือกใหม่ บริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ ดูแลผู้มีสิทธิบัตรทองกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อย (Common Illness) ครอบคลุมบริการ 16 กลุ่มอาการ ซึ่งสามารถไปรับบริการ รับคำปรึกษา-รับยา ได้ ณ ร้านยาชุมชนอบอุ่น กว่า 500 แห่งทั่วประเทศ พร้อมทั้งรับการติดตามอาการหลังรับยา 3 วัน

กรณีอาการแย่ลงหรือมีอาการเปลี่ยนแปลง จะมีระบบจัดการเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป