ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อบต.มหาชัย-หนองคล้า จ.กำแพงเพชร นำร่องให้สิทธิประโยชน์ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ และผ้าอ้อมทางเลือกจากงบ กปท. เพิ่มคุณภาพชีวิต-ลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ที่มีภาวะติดบ้านติดเตียง-ผู้มีปัญหาการขับถ่ายทุกคนในพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566 เริ่มลุยสำรวจหวังครอบคลุมทั้งพื้นที่


เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2565 ผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วย น.ส.บุษกร สุรรังสรรค์ รองผู้อำนวยการ สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแนวทางการจัดบริการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ และผ้าอ้อมทางเลือก จากงบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) ณ ต.มหาชัย และ ต.หนองคล้า อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) รวมไปถึงผู้ที่มีปัญหาการกลั้นขับถ่ายทุกคนในพื้นที่ปี 2565

1

นายรุ่งเกียรติ เล้ารุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย (อบต.มหาชัย) และประธาน กปท.มหาชัย เปิดเผยว่า การดำเนินงานแจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ และผ้าอ้อมทางเลือกของ อบต.มหาชัยใช้งบประมาณจาก กปท. ดูแลประชาชนจำนวน 5 รายที่เข้าเกณฑ์นำร่องได้รับผ้าอ้อมผู้ใหญ่แล้วโดยจะมีการแจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่จำนวนคนละ 3 ชิ้น สำหรับ 90 วันก่อน ซึ่งคิดเป็นเงินประมาณ 2.5 หมื่นบาท ขณะเดียวกันก็ยังมีประชาชนที่กำลังรอคีย์ข้อมูลเข้าระบบให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่จะได้รับและอนุมัติงบประมาณอีกประมาณกว่า 20 ราย

อย่างไรก็ดี อบต.มหาชัยมีการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านมหาชัย และ รพ.สต.บ้านแก้วสุวรรณ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ร่วมกันสำรวจ รวบรวมกลุ่มเป้าหมาย และปรับแผน Care Plan เพื่อของบประมาณจาก กปท. ซึ่งหลังจากได้รับนโยบายโครงการก็ได้มีการพูดคุยกัน ถ้ามีข้อสงสัยก็จะสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สปสช. เขต 3 นครสวรรค์ เพื่อขอความรู้เพิ่มเติมในการใช้งบประมาณ

“เราใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน แม้จะยังไม่เพียงพอแต่เราก็พยายามหางบประมาณเพื่อให้เพียงพอต่อการตอบสนองปัญหาของพี่น้องประชาชนหรือความต้องการที่ยังมีอยู่” นายรุ่งเกียรติ ระบุ

1

นายสารัตน์ ตั้งเขตการ นายก อบต.หนองคล้า และประธาน กปท.หนองคล้า กล่าวว่า อบต.หนองคล้าได้ให้ อสม. ในพื้นที่ลงไปสำรวจประชาชนว่ามีรายใดที่เข้าเกณฑ์ของโครงการจากนั้นก็ทำการคัดเลือกร่วมกับ รพ.สต.ในพื้นที่ เพื่อส่งพิจารณาของบประมาณ เบื้องต้นจะเริ่มนำร่องที่ 4 ราย จำนวนคนละ 3 ชิ้น สำหรับ 181 วัน รวมเป็นเงินประมาณกว่า 2 หมื่นบาท และในปีงบประมาณ 2566 จะมีการสำรวจอีกครั้งเพื่อให้ครอบคลุมทั้งตำบล

“สำหรับปีงบประมาณ 2566 พวกเราก็มีความพร้อม เพราะเราได้เริ่มต้นไปแล้วในปีงบประมาณนี้ ซึ่งในปีหน้าจะดำเนินการสำรวจ ซึ่งงบประมาณถ้าไม่พออย่างไร ก็อาจจะต้องเสนอโครงการหรือปรับปรุงแผนไปในช่วงเดือนมกราคมอีกครั้ง” นายสารัตน์ กล่าว

ด้าน ผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า การใช้งบประมาณ กปท. ของทั้ง 2 ตำบลนั้นถือว่าเป็น 2 ใน 10 แห่งนำร่องในพื้นที่เขต 3 จากประมาณกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความเข้มแข็ง และมุ่งมั่นที่จะทดลองในการจัดทำโครงการจัดหาผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ถือว่าเป็นการนำร่องเพื่อให้เห็นว่าการดำเนินงานสามารถทำได้จริง สำหรับงบประมาณ กปท. นั้น จะเป็นเงินสมทบร่วมกันระหว่าง สปสช. และท้องถิ่นซึ่งเงินสมทบจะขึ้นอยู่กับขนาดในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะมีทีมจาก สปสช.เขตทุกเขตที่จะทำหน้าที่สนับสนุนท้องถิ่นในด้านนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1.สายด่วน สปสช. 1330
2.ช่องทางออนไลน์
• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ