ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บรรยากาศผู้บริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นำโดย ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. พร้อมด้วย ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงพื้นที่ ณ วัดสุวรรณประสิทธิ์ เขตบึงกุ่ม กทม. เยี่ยมชมการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ในเขตพื้นที่ กทม. เพื่อตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อการเกิดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก รวมไปถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้บริการโดยโรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์

การตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุ-สามเณร โรงพยาบาลสงฆ์เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 ตั้งเป้าคัดกรองพระภิกษุสงฆ์ใน กทม. จำนวน 3,000 รูป แต่เนื่องจากมีสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ตอนนี้สามารถคักรองได้เกือบ 1,000 รูป ถือว่าอยูในเกณฑ์ที่ใช้ได้ 

อย่างไรก็ดี พระภิกษุสงฆ์มีปัญหาในการเข้าถึงบริการพอสมควร เพราะพระภิกษุสงฆ์มีกิจต่างๆ ทำให้การเข้าถึงบริการสุขภาพอาจจะไม่สะดวก ขณะเดียวกันเมื่อมีการคัดกรองแล้วพบว่าเป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เช่น เบาหวาน ความดัน สามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลสงฆ์ เพราะโรงพบาลรับดูแลพระภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศ หากไม่สะดวกก็สามารถรักษาที่สถานพยาบาลใกล้วัดได้ 

นอกจากนี้ ยังถือเป็นปีแรกที่ได้รับการสนับสนุนจาก สปสช. เขต 13 กทม. และในครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 4 พันโดส เนื่องจากพระภิกษุสงฆ์อยู่ในกลุ่มเปราะบาง ซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการกระจายฉีดไปแล้วในหลายวัด จำนวน 3,000 โดส