ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ประกาศบรรจุยา 5 รายการ ลงในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร


ราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที่ 4 มิ.ย. 2564 เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยได้เพิ่มเติมรายการยาจากสมุนไพร จำนวน 5 รายการ เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ ประกอบด้วย 1. ยาทำลายพระสุเมรุ (คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เล่ม 2) รูปแบบยาแคปซูล และยาผง ใช้สำหรับแก้ลมเปลี่ยวดำ เป็นยาเสริมเพื่อฟื้นฟูอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากโรคลมอัมพฤกษ์อัมพาต 

2. ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก (เภสัชตำรับโรงพยาบาล) รูปแบบยาลูกกลอน ใช้สำหรับบรรเทาอาการริดสีดวงทวารหนัก

3. ยาสารสกัดผงฟ้าทะลายโจร ที่มี andrographolide ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก (w/w) รูปแบบยาแคปซูล และยาเม็ด ใช้สำหรับบรรเทาอาการของโรคหวัด (common cold) เช่น ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล มีไข้

4. ยาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร รูปแบบยาแคปซูล และยาเม็ด ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงน้อยเพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง โดยให้ใช้ได้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและมีการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยหลังใช้อย่างเป็นระบบ

5. ยาจากผงฟ้าทะลายโจร รูปแบบยาแคปซูล และยาเม็ด ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงน้อยเพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง โดยให้ใช้ได้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและมีการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยหลังใช้อย่างเป็นระบบ

อ้างอิง : 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/120/T_0046.PDF