กลุ่มคำที่ติดป้ายเดียวกัน " ������������������������������������"