ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์’ จับมือ ‘สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์’ เผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหัวใจ - วิธีดูแลหัวใจตนเองและคนรอบข้าง 


บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโครงการ “ไทยฮีล ไทยฮาร์ท” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นเผยแพร่และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับโรคหัวใจเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค รวมถึงวิธีการดูแลตัวเองและคนรอบข้างผ่านกิจกรรมและช่องทางสื่อสารออนไลน์

1

โครงการ “ไทยฮีล ไทยฮาร์ท” เป็นความร่วมมือระหว่าง เบอริงเกอร์ฯ และกับ สมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ เพื่อสนับสนุน ข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับผู้ป่วยโรคหัวใจผ่านช่องทางต่างๆ ของ “Thai Healthy Heart” เฟสบุ๊ค (http://bit.ly/THHealthyHeart_FB) เว็บไซต์ (http://bit.ly/ThaiHealthyHeart) และ LINE (http://bit.ly/THHealthyHeart_LINE) รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ป่วยรวมทั้งผู้ดูแลได้มีส่วนร่วม เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาแบบองค์รวมของโรคหัวใจ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคหัวใจและโรคแทรกซ้อน

พล.ต.ต. นพ.เกษม รัตนสุมาวงศ์ นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ กล่าวว่า โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งจากสถิติของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจ ประมาณชั่วโมงละ 8 คน นอกจากอัตราการเสียชีวิตที่สูงแล้ว ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจมักมีภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะหัวใจล้มเหลว ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และอาจต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลซ้ำๆ ก่อให้เกิดภาระทางด้านการรักษาพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น สมาคมฯ จึงเห็นถึงความจำเป็นในการร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการเผยแพร่ และสร้างความตระหนักรู้ด้านโรคหัวใจ ปัจจัยเสี่ยง และการป้องกันให้แก่ประชาชน และสังคมในวงกว้าง ในรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าใจได้ง่าย

ด้าน ศาสตราธิคุณ พญ.สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง รองนายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเผยแพร่ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับโรคหัวใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนทั่วไป ในเรื่องการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต การดูแลตนเองให้เกิดการป้องกันโรคหัวใจ และควรมีการตรวจร่างกายประจำปีเพื่อคอยเฝ้าระวังสัญญาณของโรคหัวใจ

คุณโรดิโก้ เลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเบอริงเกอร์ฯ ที่ต้องการจะพัฒนาชีวิตของคนไทย และผู้ป่วยโรคหัวใจซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตมากที่สุดอันดับต้นๆ ของโลก เราจึงเห็นถึงความสำคัญในการจัดทำข้อมูลการสื่อสารที่เข้าใจง่ายและน่าเชื่อถือ เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจ เพื่อให้คนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และชีวิตประจำวันที่เพื่อฮีลหัวใจให้ไกลโรค