ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โฆษก สธ. เผย ความคืบหน้า “นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่” หลังมีประกาศราชกิจจานุเบกษาขับเคลื่อน ย้ำ 45 จังหวัด ดำเนินการแล้ว ประชาชนในพื้นที่ตอบรับนโยบาย ขณะที่ “กทม.” เตรียมเดินหน้า อยู่ระหว่างจัดระบบรองรับ พร้อมเปิดรับสมัคร “หน่วยนวัตกรรมบริการสาธารณสุข” ทันทีที่พร้อมให้บริการ จะประกาศแจ้งอย่างเป็นทางการ      


นางสาวตรีชฎา ศรีธาดา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เรื่อง จังหวัดที่ดำเนินงานตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว พ.ศ. 2567 โดยให้บริการประชาชน 42 จังหวัดนั้น ขอชี้แจงว่า ในจำนวนนี้ 41 จังหวัด และ 4 จังหวัดนำร่อง รวมเป็น 45 จังหวัด ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนของรัฐบาล ในระยะที่ 1-3 และได้มีประชาชนจำนวนมาเข้ารับบริการ ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนในแต่ละจังหวัดจำนวนมาก

แต่ทั้งนี้ ในส่วนของพื้นที่ กทม. ด้วยเป็นพื้นที่มีประชาชนอาศัยหนาแน่น รวมถึงจำนวนหน่วยบริการที่มีจำกัด ไม่มีเพียงพอ ดังนั้นการขับเคลื่อนนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ใน กทม. จึงกำหนดเป็นนโยบาย “30 บาทรักษาทุกที่ ที่คลินิกนวัตกรรม” เพิ่มเป็นทางเลือกใหม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิบัตรทอง 30 บาท (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) นอกจากไปรักษาได้ที่หน่วยบริการประจำตามสิทธิแล้ว ยังสามารถไปรักษาได้ที่คลินิกนวัตกรรมที่เข้าร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เช่น ร้านยาคุณภาพ คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นืคลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่น คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่น และคลินิกกายภาพบำบัดชุมชนอบอุ่น เป็นต้น ซึ่งสามารถไปใช้บริการนอกเวลาราชการ หรือหลังเลิกงานได้ ตามเวลาเปิดของคลินิกเอกชนประเภทต่างๆ 

นางสาวตรีชฎา กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ สปสช.เขต 13 กทม. ได้ร่วมมือกับสภาวิชาชีพทางการแพทย์ ในการเชิญชวนสถานพยาบาล คลินิกเอกชน และร้านยา เข้ามาร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบเพื่อให้บริการประชาชนตามนโยบาย โดยจากข้อมูล ล่าสุดมีหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยนวัตกรรมบริการสาธารณสุขใน กทม. จำนวน 1,135 แห่งแล้ว ประกอบด้วย คลินิกชุมชนอบอุ่น 134 แห่ง คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่น 38 แห่ง คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น 89 แห่ง คลินิกกายภาพบำบัดชุมชนอบอุ่น 20 แห่ง คลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่น 12 แห่ง ร้านยาชุมชนอบอุ่น 830 แห่ง และคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น 13 แห่ง 

“ขณะนี้ สปสช.เขต 13 กทม. อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้สถานพยาบาล คลินิกเอกชน และร้านยา ที่กระจายอยู่ในเขตต่างๆ มาร่วมสมัครเพื่อให้บริการตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ กับ สปสช. ซึ่งทันทีที่ได้จำนวนตามเป้าหมายแล้ว จะมีการเปิดตัวการให้บริการตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ให้ประชาชนรับทราบต่อไป” โฆษกกระทรวงสาธารณสุข  กล่าว