ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สรพ. จับมือ ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HACC CMU) จัดประชุมวิชาการ HA Regional Forum : Chiang Mai 2024 ภายใต้แนวคิด Growth Mindset for Better Healthcare System ปลุกเครือข่ายบุคลากรสุขภาพในภาคเหนือยกระดับพัฒนาศักยภาพตัวเองด้วย Growth Mindset


สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ร่วมกับ ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (HACC CMU) จัดประชุมวิชาการ HA Regional Forum : Chiang Mai 2024 ภายใต้แนวคิด Growth Mindset for Better Healthcare System ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้า ด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกล เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567 ที่ผ่านมา

1

2

รศ.นพ.ธนวัฒน์ วะสีนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า HACC ร่วมกับ สรพ. มีความมุ่งมั่นในการทำให้โรงพยาบาลมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล ประชาชนมีสุขภาพดี ปลอดภัย ด้วยมาตรฐาน HA มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยกระดับสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง โดยก่อนหน้านี้ได้มีการจัดงาน HA National Forum ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 12-15 มี.ค. 2567 ภายใต้แนวคิด Growth mindset for Better Healthcare System 

ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือ ขยายความรู้ให้ครอบคลุมสู่ระดับภูมิภาค HACC CMU และ สรพ. จึงได้จัดกิจกรรมประชุมวิชาการ HA Regional Forum 2024 Growth mindset for Better Healthcare System ครั้งนี้ขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 800 คน จากโรงพยาบาลสังกัด จ.สุโขทัย จ.เพชรบูรณ์ จ.เชียงราย จ.น่าน จ.ลำปาง จ.ลำพูน และ จ.เชียงใหม่

ด้าน รศ.นพ.นเรนทร์ โซติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวว่า รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่มีการจัดงาน HA Regional Forum 2024 ที่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นการประชุมระดับภูมิภาคที่สำคัญและได้รับความสนใจอย่างมากจากโรงพยาบาลในเครือข่าย

"การธำรงคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยระบบบริการที่ก้าวหน้าภายใต้แนวคิด Growth mindset เราเชื่อว่าพรแสวงมากกว่าพรสวรรค์ ทุกคนสามารถสร้างความสามารถของตัวเองได้ การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถถ่ายทอดความรู้และกระตุ้นให้เกิดแนวคิด เกิดความเข้าใจ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือของเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA เพื่อยกระดับสุขภาพและสุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน ผมหวังว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สามารถนำไปประยุกต์กับการดำเนินงานในบริบทของตัวเอง และนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง" รศ.นพ.นเรนทร์กล่าว

3

ขณะที่ พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการ สรพ. ยกตัวอย่างคำกล่าวของ ศ.นพ.ประเวศ วสี ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า Health is the whole สุขภาพคือทั้งหมด และคุณภาพของทั้งหมด คือคุณภาพของประเทศไทย  คำกล่าวนี้ชวนให้มองออกจากสถานพยาบาลไปสู่ระบบบริการสุขภาพ เพื่อไปสู่ระบบสุขภาพที่เป็น Health is the whole นำไปสู่การผนึกกำลังเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะที่สมบูรณ์ของคนทั้งแผ่นดินซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาประเทศ 

อย่างไรก็ดี การก่อการไกลในลักษณะนี้มีความท้าทาย ต้องใช้ทั้งหัวใจและกรอบความคิดที่กว้างไกล จึงจะขับเคลื่อนเรื่องใหญ่ขนาดนี้ได้ ซึ่ง ศ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ประธานบอร์ด สรพ. มองว่าต้องใช้ทักษะร่วมที่สำคัญในการผสานความเข้าใจ ต้องใช้ Meta-skill และ Growth mindset จนนำมาสู่แนวคิดของงาน HA National Forum ในปีนี้ คือ Growth mindset for Better Healthcare System ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้า ด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกล เพื่อชวนทุกพื้นที่ ทุก HACC มาขับเคลื่อนเรื่องนี้ร่วมกัน และ HACC CMU ถือเป็นพื้นที่แรกที่จัดงาน HA Regional Forum ด้วยแนวคิดดังกล่าว

พญ.ปิยวรรณ กล่าวต่อไปว่า ในการสร้าง Growth mindset มีขั้นตอนอยู่ 3 ขั้นตอน ประการแรกต้องเข้าใจพฤติกรรมของตัวเองก่อนว่าเป็น Growth หรือ Fixed mindset จากนั้นเลือกการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตัวเองจาก "ยึดติด" เป็น "เติบโต" และตั้งใจเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน

พญ.ปิยวรรณ กล่าวอีกว่า ในขั้นตอนการเรียนรู้เพื่อเติบโตจะมีพื้นที่อยู่ 5 โซน เริ่มจาก Comfort zone  หรือ พื้นที่ปลอดภัย คนส่วนมากจะรู้สึกสบายใจที่จะอยู่โซนนี้เพราะงานทุกอย่างควบคุมได้ ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไร อย่างไรก็ดี เมื่อมีการตั้งเป้าว่าจะพัฒนาตัวเองให้ได้มากกว่านี้ สิ่งแรกที่จะเจอคือ Fear zone หรือต้องเจอกับความรู้สึกกลัวเป็นอย่างแรก ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น แต่ถ้าสามารถปรับทัศนคติ กล้าที่จะเริ่มทำอะไรใหม่ๆ ถือว่าเรากำลังก้าวออกจาก Fear zone ไปสู่ Learning zone

"Learning zone เป็นพื้นที่ของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ต้องเจอกับปัญหาและความล้มเหลว โซนนี้สำคัญมากเพราะถ้าล้มเหลวแล้วถอดใจก็จะกลับไปอยู่ใน Comfort zone  แต่ถ้ามองความผิดหวังหรือล้มเหลวว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ มองความท้าทายให้เป็นเรื่องสนุก สนุกกับการแก้ปัญหา สนุกไปกับการสร้างความสำเร็จ จะทำให้เกิดการพัฒนาตัวเองอย่างสุดขีด จนสุดท้ายก็จะเกิด New comfort zone" พญ.ปิยวรรณ กล่าว

อย่างไรก็ดี การพัฒนาตัวเองจนเกิด New comfort zone ยังไม่เพียงพอ แต่ต้องก้าวไปสู่ Growth zone กล่าวคือ การรู้สึกถึงความหอมหวานของความสำเร็จและเริ่มตั้งเป้าหมายใหม่ๆ บ่อยขึ้น สนุกกับการเรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเมื่อพัฒนาตัวเองมาถึงจุดนี้แล้ว เราจะไม่กลับไปอยู่ใน Fear zone และ  Comfort zone อีกต่อไป

พญ.ปิยวรรณ กล่าวทิ้งท้ายว่า เมื่อพูดถึง Better Healthcare System อย่างแรกต้องเชื่อว่าเราทำได้ ทั้งนี้ ท่าน ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ประธานบอร์ด สรพ. ได้กล่าวว่า ถ้าแต่ละคนมี Growth mindset จะทำให้เรามี Better Health แต่ถ้าเกิดเป็น  Growth mindset ของกลุ่มบุคคล ถึงจะเกิดเป็น Better Healthcare system นั่นเอง