ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

​นายกฯ เผยที่ประชุม ครม. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงเพิ่มปริมาณให้โทษกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีในครอบครองเพื่อเสพ โดยกำหนด "ยาบ้า-ยาไอซ์" ไม่เกิน 1 เม็ด/หน่วย


นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2567 ระบุว่าที่ประชุม ครม. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอร่างกฎหมายเพิ่มปริมาณให้โทษกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีในครอบครองเพื่อเสพ

ทั้งนี้ สาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ยาบ้า ยาไอซ์ ที่ให้สันนิษฐานว่ามีในครอบครองเพื่อเสพ กำหนดให้มีปริมาณแอมเฟตามีน ยาบ้า มีปริมาณไม่เกิน 1 หน่วยการใช้ หรือหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลิกรัม เดิมมีกำหนดไว้ไม่เกิน 5 เม็ด หรือปริมาณ 500 มิลลิกรัม และกำหนดให้ปริมาณแอมเฟตามีน ยาไอซ์ มีปริมาณไม่เกิน 1 หน่วย โดยให้สํานักงานกฤษฎีกาตรวจสอบความชัดเจนอีกครั้ง

1