ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คุณว่าส้วมสาธารณะในประเทศไทย 'สะอาด' แค่ไหน?

เชื่อว่าใครๆ ต่างต้องเคยมีประสบการณ์พึ่งพาส้วมสาธารณะกันทั้งสิ้น ซึ่งหลายคนก็อาจมีความกังวลในเวลาที่ต้องใช้ เพราะติดภาพว่าสกปรก เหม็น และเต็มไปด้วยเชื้อโรค

หากอันที่จริงเรื่องของความ 'สะอาด - สกปรก' ไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึก แต่เป็นเรื่องที่มีหลักเกณฑ์ 'มาตรฐาน' ซึ่งหากว่าด้วยตัวชี้วัดนั้น ประเทศไทยก็ถือว่าทำได้ 'ไม่แย่' เลยทีเดียว

ขณะเดียวกันเราก็ยังมีแผนที่จะพัฒนาต่อไป เพื่อให้ส้วมสาธารณะประเทศไทยมีความ 'สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย' ฉะนั้นครั้งต่อไปที่คุณเข้าไปใช้ ก็น่าจะช่วยเปลี่ยนภาพความทรงจำใหม่ๆ ที่เคยติดตาไปได้ไม่มากก็น้อย