ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มุมมองต่อเรื่องของการผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อลดน้ำหนัก (Bariatric Surgery) เป็นสิ่งที่ได้รับการพูดถึงมากขึ้นในฐานะแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคอ้วน ซึ่งมุมมองความเห็นจาก รศ.นพ.ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ ศัลยแพทย์เฉพาะทาง และอาจารย์พิเศษประจำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สะท้อนกับ “The Coverage” ได้ระบุว่านี่คือทางออกที่สำคัญของชีวิตผู้ป่วยโรคอ้วน

นั่นเพราะนี่เป็นวิธีการรักษาที่ ‘เห็นผลได้เร็วที่สุด’ และ ‘มีโอกาสสำเร็จมากที่สุด’ ในการที่จะลดน้ำหนักได้ มากไปกว่านั้นคือโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคอ้วน

สำหรับ ‘ผู้ป่วยโรคอ้วน’ เป็นผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI เกินกว่ามาตรฐานที่ 35 ขึ้นไป ส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดจะมีโรคประจำตัว ทั้งเบาหวาน ความดัน หัวใจ ไขมันสะสมในเลือด รวมไปถึงภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ซึ่งแต่ละโรคล้วนมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้ทั้งหมด

มากไปกว่านั้น โรคอ้วนยังเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การคุมโรคของผู้ป่วย ด้อยประสิทธิภาพ และสามารถนำไปสู่การเป็นโรคอื่นๆ ตามมา เช่น โรคตับ มะเร็ง ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม ไม่อาจปฏิเสธได้เช่นกันว่าการผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อลดน้ำหนัก ก็ทำให้ผู้คนบางส่วนยอมขึ้นเขียงเพราะต้องการผลลัพธ์ในแง่ของ ‘ความสวยงาม’ มีรูปร่างที่ดีขึ้น ไม่ใช่เพื่อสุขภาพหรือในแง่ของการรักษาโรคเพียงอย่างเดียว ซึ่งมุมมองนี้ รศ.นพ.ปรีดา ระบุว่าก็อาจไม่ใช่ความคิดที่ผิด เพราะแม้แต่ในวงการแพทย์ก็ยังมีส่วนที่มองเช่นนี้ และหลายที่เองก็มีการผ่าตัดให้เพื่อความสวยงาม 

แต่เขาเน้นย้ำว่าเป้าประสงค์หลักของการผ่าตัดสำหรับแพทย์ คือเป็นไปเพื่อการ ‘รักษาโรค’ มากกว่า