ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

หน่วยบริการสาธารณสุขวิถีใหม่ ที่เป็นนวัตกรรมบริการใหม่สำหรับผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทอง 30 บาท ถือได้ว่าเข้ามามีบทบาทอย่างมากในโครงการ “30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว”