ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผ่านไปแล้วกับการแถลงนโยบายอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2567 ของ สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข (สธ.) คนล่าสุด ที่จะมุ่งเน้น ‘เร่งรัดพัฒนาสานต่อ 5+5’ ทั้งในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว รวมถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติด การยกระดับเศรษฐกิจสุขภาพ ตลอดจนการสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากร (อ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://www.thecoverage.info/news/content/6772)

ทว่า ในวันเดียวกันนั้นก็ได้มีการแสดงภาพรวมการดำเนินการใน 3 เรื่องสำคัญ ตามนโยบายที่ดำเนินการมาตั้งแต่สมัย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว อดีต รมว.สธ. อันประกอบด้วย ‘สร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากร, การพัฒนาสุขภาพจิตและยาเสพติด, ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ฯ’ อย่างเป็นรูปธรรม 

สร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากร 

นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองปลัด สธ. (ด้านบริหาร) กล่าวสรุปในประเด็นการสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากร ระบุว่า สิ่งที่ สธ. ได้ดำเนินการนั้นแบ่งออกเป็น 5 เรื่องใหญ่ ประกอบด้วย 1. การบรรจุพยาบาลวิชาชีพในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 3,000 ตำแหน่ง ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้วราว 3,123 อัตรา จากจำนวนพยาบาลทั้งหมดราว 1.1 แสนคน และคาดว่าหากตำแหน่งยังเหลือจะมีการส่งคืนให้พื้นที่ เพื่อบรรจุพยาบาลเข้าสู่ตำแหน่งข้าราชการต่อไป

2. กำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นตำแหน่งชำนาญการพิเศษ จำนวน 10,124 ตำแหน่ง ที่เพิ่มขึ้น 10% จากเดิม 3.3% จากจำนวนพยาบาลวิชาชีพทั้งหมด โดยในขณะนี้อยู่ในระหว่างการประเมินบุคคลและผลงานจำนวน 8,676 ตำแหน่ง ซึ่งตอนนี้มีผู้ที่ผ่านการแต่งตั้งแล้วจำนวน 1,171 ตำแหน่ง

3. หลักสูตรลาศึกษาให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ของแพทย์ประจำบ้าน และหลักสูตรอื่นๆ ที่มีการขยายผลจากเดิม 13 สาขา 3 อนุสาขา เป็น 23 สาขา 25 อนุสาขา พร้อมด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรจำนวน 6 ด้าน ที่แพทยสภารับรอง 1-2 ปี เช่น เวชศาสตร์ครอบครัวผู้สูงอายุ และหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน 3 ปี จำนวน 2 สาขา จากมติที่ประชุม อ.ก.พ.สธ. เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2567

4. Care D+ หรือญาติเฉพาะกิจ มิตรภาพถาวร ที่ในขณะนี้มีผู้สมัครเข้าอบรมแล้วประมาณ 28,454 คน จากเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ 1 หมื่นคน โดยในขณะนี้มีผู้ผ่านการอบรมแล้วจำนวนประมาณกว่า 1.9 หมื่นคน

5. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชกระทรวงสาธารณสุข และบุคลากรสาธารณสุข พ.ศ..... ซึ่งในขณะนี้มีอนุกรรมการขับเคลื่อนจัดทำร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขฯ โดยขั้นตอนอยู่ในระหว่างการกำหนดขอบเขตสาระสำคัญ และรายละเอียดร่างฯ