ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘ประกันสังคม’ แจงกรณีเรียกเงิน ‘เยียวยาโควิด-19’ คืนจาก ‘ผู้ประกันตน ม.40’ เหตุพบสิทธิซับซ้อน - จ่ายเกินสิทธิ เผยหากไม่สามารถคืนเงินในครั้งเดียวได้ ให้ผ่อนจ่ายรายงวด


นางนิยดา เสนีย์มโนมัย โฆษกสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเรียกคืนเงินตามโครงการเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (ผู้ประกันตน ม.40) ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยระบุว่า การพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติเงินจากรัฐบาล

ทั้งนี้ ในส่วนของการเยียวยาผู้ประกันตนตาม ม.40 มีเงื่อนไขสำคัญที่จะต้องพิจารณา ได้แก่ 1. สถานะความเป็นผู้ประกันตนในช่วงที่มีการอนุมัติโครงการ 2. พื้นที่ที่ประกอบอาชีพหรือพักอาศัยอยู่ในขณะนั้น ต้องอยู่ในพื้นที่สีแดงตามประกาศของรัฐ ซึ่งมีการทยอยประกาศเป็นระลอก รวมทั้งสิ้น 29 จังหวัด และ 3. การจ่ายเงินสมทบต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการ

นางนิยดา ระบุว่า สปส. ได้เร่งดำเนินการจ่ายเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกันตน แต่เนื่องจากเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ซับซ้อนดังกล่าว ประกอบกับจำนวนผู้ประกันตน ม.40 ได้เพิ่มขึ้นจากจำนวน 3.6 ล้านคน เป็น 9.6 ล้านคน และในช่วงที่เปิดโอกาสให้ผู้สมัคร ม.40 รายใหม่รับสิทธิเยียวยาได้ จึงจำเป็นต้องใช้ระบบไอทีในการประมวลผลตรวจสอบสิทธิ เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ผู้ประกันตนได้อย่างรวดเร็วบรรเทาความเดือดร้อนได้ทันการ

อย่างไรก็ดี เนื่องจากงบประมาณที่ใช้ดำเนินการมาจากโครงการเงินกู้ของรัฐบาล ดังนั้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการเยียวยา จะต้องตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากการสอบทานข้อมูลการดำเนินงานโดยละเอียด พบว่าเงื่อนไขการเกิดสิทธิที่ซับซ้อนทำให้มีการจ่ายเงินเกินสิทธิให้กับผู้ประกันตน จึงจำเป็นต้องแจ้งผู้ประกันตนให้ดำเนินการส่งคืนเงินดังกล่าว

“หากผู้ประกันตนไม่สามารถส่งคืนเงินได้ในคราวเดียว สามารถดำเนินการขอผ่อนชำระเป็นรายงวดได้ โดยขอให้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่รับผิดชอบต่อไป” โฆษกสำนักงานประกันสังคม ระบุ