ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

หลายคนอาจเริ่มมีโอกาสได้เห็น ‘รถทันตกรรมเคลื่อนที่’ ที่เคลื่อนเข้ามามีบทบาทในชีวิตประชาชนมากขึ้น ภาพของรถโค้ชขนาดใหญ่ที่ถูกดัดแปลงเป็นคลินิกทำฟันขนาดย่อม วิ่งออกไปให้บริการกับประชาชนได้ทั่วทุกแห่งของประเทศ

แน่นอนว่าสิ่งที่รถคันนี้สามารถสร้างได้ทันที นั่นคือการเพิ่ม ‘การเข้าถึง’ บริการทำฟันของคนในพื้นที่ต่างๆ ได้มากขึ้น จากเดิมที่อาจไม่เคยได้ทำฟัน หรือไปหาหมอฟันได้ลำบากเพราะอยู่ห่างไกล เป็นต้น