ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช. เตรียมส่งรายชื่อ “บอร์ดหลักฯ” และ “บอร์ดควบคุมคุณภาพฯ” ชุดใหม่เสนอ ครม. เห็นชอบ เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อน “กองทุนบัตรทอง ปี 2567-2571” ดูแลการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับประชาชนต่อเนื่อง หลังเดินหน้าสรรหาและคัดเลือกผู้แทนจากทุกภาคส่วนแล้วเสร็จอย่างโปร่งใส


ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ตามที่ สปสช. ประกาศเดินหน้าการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ดหลัก) และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขชุดใหม่ สมัยวาระปี 2567-2571 โดยมีองค์ประกอบเป็นไปตามมาตรา 13 และมาตรา 48 แห่ง พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 นั้น