ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“อดีตนายกแพทยสภา” เผยมีการเสนอ “สมศักดิ์” รับทราบตัวร่างกฎหมายเพื่อ “เพิ่มโทษทางอาญา” ต่อผู้กระทำความรุนแรงในสถานพยาบาลให้สูงกว่าคดีทำร้ายร่างกายธรรมดา หลังพบว่าเหตุการณ์มีแนวโน้มสูงขึ้น ชี้ที่ผ่านมาการกำหนดโทษอาจยังไม่มากพอ พร้อมเสนอเพิ่มค่าตอบแทนแพทย์ภาครัฐ-แก้ไขกฎหมายให้แพทย์มีภูมิคุ้มกันต่อความรับผิดชอบทางคดีอาญา


ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อำนาจ กุสลานันท์ อดีตนายกแพทยสภา และกรรมการแพทยสภาชุดปัจจุบัน (พ.ศ.2566-2568) เปิดเผยกับ “The Coverage” ตอนหนึ่งว่า ส่วนตัวได้มีการเสนอกฎหมายการเพิ่มโทษทางอาญาต่อผู้กระทำความรุนแรงในสถานพยาบาลให้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข (สธ.) รับทราบ ในการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2567 โดยร่างกฎหมายดังกล่าวตนได้มีส่วนร่วมในการเสนอและให้ความเห็น ผ่านการรับเชิญจากประธานคณะอนุกรรมร่างกฎหมายของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) ซึ่งดำเนินการร่างกฎหมายฉบับนี้เสร็จสิ้นแล้ว

สำหรับการเพิ่มโทษทางอาญาต่อผู้กระทำความรุนแรงในสถานพยาบาลนั้น จะเป็นการเพิ่มโทษสำหรับผู้ที่กระทำความรุนแรงในโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นกับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ รวมถึงคู่อริ เป็นต้น โดยในร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้ จะเป็นการเพิ่มโทษจำคุก เพราะเป็นคดีอาญา ซึ่งหมายความว่าหากมีการกระทำความรุนแรงต่อบุคลากรทางการแพทย์ หรือการกระทำความรุนแรงในสถานพยาบาล โทษจะสูงกว่าการทำร้ายร่างกายธรรมดา

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาการกระทำความรุนแรงในสถานพยาบาลมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้มีการเสนอเพิ่มโทษดังกล่าว ซึ่งแม้ว่าจะพบความรุนแรงเกิดขึ้นเป็นช่วงๆ แต่ก็นับเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้น โดยการกระทำที่เข้าข่ายก่อความรุนแรงในสถานพยาบาลนั้น ได้แก่ การทำร้ายร่างกายบุคลากรทางการแพทย์ การใช้วาจาคุกคาม ข่มขู่ รวมถึงการตามมาทำร้ายคู่อริในโรงพยาบาลด้วย

“ปัจจุบันใช้ประมวลกฎหมายอาญาธรรมดา เช่น กรณีทำร้ายร่างกาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทำร้ายร่างกายเล็กน้อยไม่ถึงอันตรายเป็นลหุโทษ เราก็จะเพิ่มให้เป็นโทษทางอาญา สรุปแล้วโทษจะรุนแรงขึ้น” ศ.นพ.อำนาจ ระบุ

ศ.นพ.อำนาจ กล่าวว่า ส่วนตัวมองว่าที่ผ่านมาการกำหนดโทษต่อผู้กระทำความรุนแรงในสถานพยาบาลอาจยังไม่มากพอให้เกิดความเกรงกลัว ฉะนั้นควรจะต้องมีกฎหมายในลักษณะพิเศษเพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งการเสนอในครั้งนี้เสมือนเป็นการบอก รมว.สธ. ว่ามีร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวอยู่ โดยตนเองก็จะพยายามดำเนินการในส่วนอื่นเท่าที่จะสามารถทำได้ต่อไป

“การเสนอครั้งนี้เหมือนเป็นการเรียนท่านว่าได้มีการร่างกฎหมายไว้แล้ว และเป็นการเรียนว่าน่าจะมีกฎหมายตัวนี้ออกมา หากท่านสนใจก็อาจจะให้เลขาตามดู หรือจะให้ร่างใหม่ ซึ่งจะให้แพทยสภาร่าง หรือสพฉ.ร่างก็ได้” ศ.นพ.อำนาจ ระบุ 

อนึ่ง นอกเหนือจากการเสนอเพิ่มโทษทางอาญาต่อผู้กระทำความรุนแรงในสถานพยาบาลแล้ว ศ.นพ.อำนาจ ยังได้มีการเสนอเรื่องการเพิ่มค่าตอบแทนของแพทย์ภาครัฐ ที่เห็นว่าต่ำกว่าภาระงาน ความรับผิดชอบ และความเสี่ยง โดยเฉพาะค่าเวร และค่าธรรมเนียมแพทย์ (ค่า DF) ที่ไม่ได้มีการปรับมาเป็นระยะเวลานาน รวมถึงเสนอการแก้ไขกฎหมายให้แพทย์และผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ มีภูมิคุ้มกันต่อความรับผิดชอบทางอาญาในการประกอบวิชาชีพในระดับที่เหมาะสมอีกด้วย