ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ชมรมนักวิชาการสาธารณสุขฯ ยื่นหนังสือถึง ‘หมอชลน่าน’ จี้ เร่งดำเนินการ 7 ประเด็น เปลี่ยนสายงาน –  ความก้าวหน้า - ค่าตอบแทน - นับเวลาเกื้อกูลเข้าสู่ตำแหน่ง ‘นักสาธารณสุข’ 


วันที่ 23 เม.ย. 2567 ดร.ริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) และ กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน พร้อมด้วย ดร.กฤตย์ติวฒน์ ฉัตรทอง กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เดินทางไปยื่นหนังสือถึง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข (สธ.) ที่ สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) เพื่อติดตามแนวทางการเปลี่ยนสายงานนักสาธารณสุข และความชัดเจนในประเด็น สิทธิ ความก้าวหน้า ค่าตอบแทน และการนับระยะเวลาเกื้อกูลในการเข้าสู่ตำแหน่ง