ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

1

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มอบของขวัญปีใหม่ 2567 ให้กับประชาชนชาวไทยที่อาศัยหรือต้องเดินทางไปต่างประเทศ ผ่านระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)

ที่มาของระบบบริการฯ นี้ เนื่องจากมีคนไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศ หรือคนไทยที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ มีส่วนหนึ่งที่เกิดภาวะเจ็บป่วยและต้องเข้ารับบริการสาธารณสุขในประเทศนั้นๆ แต่ด้วยปัญหาด้านภาษาทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์และการเข้ารับบริการรักษาพยาบาล

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิบัตรทองมีอาการเจ็บป่วยเจ็บป่วยเล็กน้อย (common illness) สามารถรับบริการการแพทย์ทางไกลผ่านแอปพลิเคชันด้านสุขภาพของผู้ให้บริการการแพทย์ทางไกล 4 แห่ง ที่เป็นหน่วยบริการในระบบของ สปสช. ได้

โดยบริการการแพทย์ทางไกลนี้ เป็นการให้บริการผู้ป่วยได้ทุกที่ ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใด ดังนั้นจึงสามารถที่จะขยายความครอบคลุมเพื่อให้บริการคนไทยในต่างประเทศได้ด้วย ทั้งให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ ประเมินอาการเจ็บป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาที่เหมาะสม ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับคนไทยในต่างประเทศโดยแพทย์ไทย

ในส่วนของขั้นตอนการรับบริการ คนไทยที่มีสิทธิบัตรทองซึ่งอยู่ในต่างประเทศสามารถเลือกรับบริการการแพทย์ทางไกลผ่านแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการที่ สปสช. กำหนดได้ โดยรับบริการแอปใดแอปหนึ่ง ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

การใช้สิทธิรับบริการจะใช้เพียงหนังสือเดินทาง (Passport) หรือเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อยืนยันตัวตนการใช้สิทธิ และจะได้พบแพทย์ผ่านระบบการแพทย์ทางไกลเช่นเดียวกับผู้มีสิทธิบัตรทอง ที่อยู่ในประเทศไทย โดยปัจจุบันมี 4 แอปพลิเคชันที่ร่วมให้บริการกับ สปสช. ประกอบด้วย

1. แอปพลิเคชัน Saluber MD (ซาลูเบอร์ เอ็ม ดี) โดยสุขสบายคลินิกเวชกรรม สอบถามเพิ่มเติม ไลน์ไอดี @Sooksabaiclinic ลงทะเบียนรับบริการได้ที่ https://telemed.salubermdthai.com/

2. แอปพลิเคชัน Clicknic (คลิกนิก) โดยคลิกนิกเฮลท์คลินิกเวชกรรม สอบถามเพิ่มเติม ไลน์ไอดี @clicknic

3. แอปพลิเคชัน Mordee (หมอดี) โดยชีวีบริรักษ์ คลินิกเวชกรรม สอบถามเพิ่มเติม ไลน์ไอดี @mordeeapp ลงทะเบียนรับบริการได้ที่ https://form.typeform.com/to/qKY8gV4X

4. โททอลเล่เทเลเมด (Totale Telemed) โดยเดอะโททอลเล่คลินิก สอบถามเพิ่มเติม ไลน์ไอดี @totale