ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“หมอศักดิ์ชัย” ระบุ รมว.สธ.คนใหม่ มาจากเสียงประชาชน ย่อมรู้ปัญหาและความต้องการประชาชนดี ทั้งมีนโยบายชัดเจนรุกพัฒนากองทุนบัตรทอง พร้อมแจง “กัญชา” สปสช.เป็นหน่วยงาน “ปลายน้ำ เบิกจ่ายรักษาตามสภาวิชาชีพรับรองและบัญชียาหลักแห่งชาติ  

ภายใต้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และเป็นประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่เป็นผู้ที่มาจากเสียงของประชาชน ในการบริหารและดำเนินงาน “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” จึงไม่น่าห่วง เพราะท่านย่อมรู้ปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างดี ที่ผ่านมาท่านก็มีนโยบายชัดเจนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ดีขึ้น อาทิ นโยบายการลดความแออัดในโรงพยาบาลที่เป็นปัญหาอย่างมาก และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ รวมถึงการเดินหน้า พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 เพื่อให้เกิดบริการใกล้บ้านใกล้ใจ และความมั่นใจในระบบบริการ

ขณะที่ในส่วนของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ท่านก็มีนโยบายการพัฒนาที่ชัดเจนเช่นกัน โดยอาศัยความร่วมมือและองคาพยพทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน เพราะหากมีเพียงฝ่ายการเมืองหรือเฉพาะ สปสช.เท่านั้นคงไม่สำเร็จบรรลุเป้าหมายได้  

ต่อข้อซักถามว่า ในส่วนของนโยบายกัญชาซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของ รมว.สาธารณสุขคนใหม่นั้น นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า เรื่องการนำกัญชามาใช้ในทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วยนั้น เส้นทางเรื่องนี้ สปสช.เป็นเพียงหน่วยงานปลายน้ำ หากกัญชาได้รับการยกเว้นตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่7) พ.ศ. 2562 เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการรักษาโรค การวิจัยและการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาในการรักษาโรคได้ โดยสภาวิชาชีพทางการแพทย์ให้การยอมรับ และได้รับการพิจารณาบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ ก็จะสามารถเบิกจ่ายได้ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยจะมีการตั้งงบประมาณรองรับ

“เรื่องนี้ที่สำคัญคือต้องผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานต้นน้ำก่อน สปสช.เราเป็นเพียงปลายน้ำ ซึ่งขณะนี้ในทางการแพทย์ได้รับรองการนำกัญชามาใช้รักษาได้ 4 โรค ซึ่งการเบิกจ่ายกัญชาในระบบบัตรทองได้หรือไม่นั้น มีกระบวนการพิจารณาและดำเนินการเช่นเดียวกับยา เวชภัณฑ์ และการรักษาอื่นๆ” เลขาธิการ สปสช. กล่าว