ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประธานชมรม อสม.ฯ แจง อสม. ไม่ได้ทำหน้าที่รายงานโรค แต่เป็นรายงานบันทึกการทำงานผ่านแอปฯ เพื่อรับค่าป่วยการเท่านั้น หน้าที่รายงานสถานการณ์ยังเป็นของ รพ.สต. เผย สมาคมอบจ.ฯ อาจเข้าใจผิด แต่ประสานทำความเข้าใจกันแล้ว 


จากกรณีที่สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) แห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีหนังสือขอให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รายงานสถานการณ์สุขภาพและโรค แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่ถ่ายโอนให้ อบจ. และระบุว่า อาจทำให้ข้อมูลการรายงานมีความผิดพลาด เพราะแต่เดิมไม่ใช่หน้าที่ อสม. นั้น

ล่าสุด วันที่ 29 พ.ย. 2566 น.ส.วิลัยวัลย์ ธงสันเทียะ ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชมรม อสม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และประธานชมรม อสม.จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยกับ “The Coverage” ว่า ได้ประสานกับ สมาคมอบจ.ฯ ในประเด็นดังกล่าวแล้ว เนื่องจากข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อน ซึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดและได้ทำความเข้าใจกันแล้ว 

ทั้งนี้ แท้จริงแล้วจากคำสั่งของ สธ. คือการให้ อสม. ส่งรายงานการทำงานในพื้นที่ ทั้งการคัดกรองโรคในชุมชน ไปจนถึงการดูแลสุขภาพปฐมภูมิให้กับประชาชน ลงในระบบแอปพลิเคชัน อสม.สมาร์ท ซึ่งเป็นแอปฯ ที่จัดทำขึ้นโดย สธ. ที่ใช้สำหรับกำกับและติดตาม อสม. เพื่อเป็นหลักฐานในการรับค่าป่วยการในทุกๆ เดือน ไม่ใช่การรายงานสถานการณ์สุขภาพและโรค

“จากข้อมูลที่ออกจาก สมาคมอบจ.ฯ ไปหาสื่อมวลชนและมีการเผยแพร่ออกไป อาจเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อน แต่ทั้งนี้ ได้ประสานทำความเข้าใจกับทาง สมาคม อบจ.ฯ แล้ว และเข้าใจตรงกัน

“การรายงานการทำงานของ อสม. จะต้องรายงานกับสาธารณสุขอำเภอ หรือ สสอ. เพื่อให้บันทึกรับรองจ่ายค่าป่วยการ ข้อเท็จจริงคือเรื่องนี้ ซึ่งไม่ใช่การรายงานสถานการณ์สุขภาพ” น.ส.วิลัยวัลย์ ระบุ

น.ส.วิลัยวัลย์ กล่าวว่า ในส่วนการรายงานสถานการณ์สุขภาพและโรค จากพื้นที่ชุมชน ยังคงเป็นหน้าที่ของ รพ.สต. ที่จะต้องรายงานยังโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลทั่วไป ตามลำดับชั้นตามเดิม