ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปัญหาสุขภาพช่องปากเป็นปัญหาใหญ่ของผู้สูงอายุ หากไม่มีฟันบดเคี้ยวอาหารก็จะนำไปสู่การขาดสารอาหาร และสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตที่ถดถอยตามมา

เพื่อเปลี่ยนคุณภาพชีวิตให้กับผู้ที่มีปัญหาช่องปาก ภายใต้ความร่วมมือของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการจัดทำโครงการ ‘ฟันเทียม-รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา’

ในการสนับสนุนฟันเทียม (ทุกสิทธิการรักษา) และรากฟันเทียม (เฉพาะสิทธิบัตรทอง 30 บาท) ที่ได้รับมาตรฐานสากล ให้กับประชาชนได้ใช้งานฟันเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลับมารับประทานอาหารได้อย่างมีความสุข และกลับมามีคุณภาพชีวิตดี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม