ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เทศบาลเมืองสระบุรี จับมือโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ใช้งบ กปท.ความร่วมมือ สปสช.-เทศบาล จัดโครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตาเด็กนักเรียน นำทีมจักษุแพทย์ลงพื้นที่ตรวจสายตา-ตัดแว่นตาแก่เด็กในพื้นที่เทศบาลเมืองสระบุรี ช่วยลดเวลารอคิวพบจักษุแพทย์ ช่วยให้เด็กได้รับแว่นสายตาเร็วมากขึ้น


เทศบาลเมืองสระบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี (สปสช. เขต 4 สระบุรี) จัดโครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติของสายตาเด็กนักเรียน (เด็กไทยสายตาดี) พร้อมมอบแว่นสายตาให้เด็กที่มีปัญหาด้านการมองเห็น ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2566 ที่ผ่านมา โดยมีนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี 10 แห่ง จำนวนประมาณ 300 คน เข้ารับการตรวจคัดกรองและรับมอบแว่นสายตา 

1

ทั้งนี้ สปสช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการสิทธิประโยชน์เด็กไทยสายตาดีต่อเนื่องมาหลายปี โดยมีขั้นตอนคือครูจะเป็นผู้คัดกรองสายตาในเบื้องต้น และหากพบเด็กที่สงสัยว่าจะมีความผิดปกติทางสายตาก็จะส่งตัวให้จักษุแพทย์ตรวจยืนยัน วัดสายตาและรับแว่นตา โดย สปสช. สนับสนุนงบประมาณค่าแว่นตาให้ฟรี อย่างไรก็ดี ปัญหาอย่างหนึ่งที่พบคือด้วยจำนวนจักษุแพทย์ที่มีน้อย และมีภาระงานประจำอยู่แล้วค่อนข้างมาก ทำให้หลายพื้นที่มีเด็กที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นแล้วแต่ยังรอคิวพบจักษุแพทย์อยู่ค่อนข้างมาก ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการนำทีมจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ ซึ่งมีความพร้อมในด้านจำนวนบุคลากร เข้ามาช่วยตรวจให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่เทศบาลเมืองสระบุรี ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการรอคอย ทำให้เด็กอยู่ระหว่างการรอคิว ได้พบจักษุแพทย์และรับแว่นสายตาได้เร็วขึ้นนั่นเอง

4

4

นายธีรรัตน์ จึงยิ่งรุ่งเรือง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสระบุรี กล่าวว่า เทศบาลได้รับเสียงสะท้อนจากครูและผู้ปกครองว่ามีเด็กจำนวนหนึ่งที่มีปัญหาสายตาผิดปกติ เพื่อให้เด็กมีคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ที่ดีขึ้น จึงได้ติดต่อกับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ และใช้เงินจาก กปท. มาทำโครงการแก้ปัญหาสายตาเด็กในพื้นที่เทศบาลเมืองสระบุรี โดยจะมีกิจกรรมหลักๆ 3 ส่วนคือ 1. การอบรมครูเพื่อเป็นผู้คัดกรองสายตาเบื้องต้น 2. การให้ความรู้แก่เด็กในการดูแลสายตา 3. การวัดสายตาประกอบแว่นและส่งมอบให้แก่เด็กนักเรียน และในอนาคตก็เตรียมวางแผนร่วมกับ สปสช.เขต 4 สระบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ในการขยายโครงการแว่นตาไปยังกลุ่มเปราะบางอื่นๆต่อไป

4

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า โครงการนี้จะเป็นตัวอย่างแก่พื้นที่อื่นๆ ในการใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) เข้ามาช่วยขับเคลื่อนการคัดกรองสายตาเด็ก เริ่มตั้งแต่การอบรมครูเพื่อคัดกรองสายตาเบื้องต้นที่โรงเรียน และนำเด็กมามารับการตรวจยืนยันโดยจักษุแพทย์ และเมื่อเด็กได้รับแว่นสายตาแล้วก็จะมีการติดตามประเมินอีกว่าการมองเห็นชัดขึ้นหรือไม่ การเรียนดีขึ้นหรือไม่ด้วย

“โครงการในลักษณะนี้ จะเป็นตัวอย่างว่าสามารถใช้งบประมาณจากกองทุน กปท. เข้ามาสนับสนุนการคัดกรองสายตาเด็กได้ในทุกพื้นที่”ทพ.อรรถพร กล่าว

4

4

ด้าน นพ.สาธิต ทิมขำ ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 4 สระบุรี กล่าวว่า การขับเคลื่อนโครงการแว่นตาเด็กมีหลายโมเดล การจัดกิจกรรมในวันนี้ก็เป็นอีกโมเดลหนึ่งที่มีการประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ ลงมาดำเนินการตรวจวัดสายตาแก่เด็กในพื้นที่ เพื่อช่วยเคลียร์กลุ่มนักเรียนที่ผ่านการคัดกรองสายตาเบื้องต้น ให้สามารถได้รับการตรวจยืนยันและรับแว่นสายตาได้เร็วขึ้น ซึ่งถ้าใช้ขั้นตอนปกติอาจใช้เวลานานหลายเดือนกว่าจะได้รับแว่นตาและทำให้เด็กขาดโอกาสไป 

“โครงการในวันนี้จะเป็นตัวอย่างที่เราจะขยายไปใน 8 จังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 และทั่วประเทศในอนาคต”นพ.สาธิต กล่าว

4

ขณะที่ พญ.อาภา พรเศรษฐ์ จักษุแพทย์อนุสาขาตาเด็กและกล้ามเนื้อตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ กล่าวว่า โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ เป็นโรงพยาบาลที่มีจักษุแพทย์เฉพาะทางครบทุกด้าน และมีจำนวนจักษุแพทย์ค่อนข้างมาก จึงสามารถดูแลโรคในระดับที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้ รวมทั้งสามารถลงไปช่วยในพื้นที่ต่างๆตามที่ได้รับการติดต่อมาได้ นอกจากนี้แล้ว หากพื้นที่ไหนต้องการความช่วยเหลือในเรื่องการอบรมบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล นักทัศนมาตร โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ก็สามารถช่วยทำการฝึกอบรม เพื่อให้การดำเนินงานกระจายลงไปในพื้นที่ต่างๆได้มากขึ้น

1