ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

‘ประสาทหูเสื่อม’ เป็นความผิดปกติของระบบประสาทที่ทำให้ ‘สูญเสียการได้ยิน’ โดยในทารกแรกเกิดทุกๆ 1,000 คน จะมีเด็กที่ประสาทหูเสื่อม 1-3 คน ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการด้านสมองสำหรับเด็กอย่างมาก

หากจะรักษาและไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาว จำเป็นต้องทำการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมตั้งแต่เด็ก โดยจะสามารถช่วยให้เด็กที่ขาดการได้ยินได้ฝึกพัฒนาการให้เท่ากับเด็กทั่วไปได้

ทว่า ราคาเครื่องประสาทหูเทียมและการผ่าตัดฝังเครื่องประสาทหูเทียมมีต้นทุนใช้จ่ายที่สูงมาก เริ่มตั้งแต่หลักแสนจนไปถึงหลักล้าน! จึงกลายเป็นปัญหาที่คนทั่วไปนั้นยากจะเข้าถึง

แต่สิ่งเหล่านั้นได้กลายเป็นอดีตไปเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา เพราะตอนนี้สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับประสาทหูเทียม ได้ถูกเพิ่มเข้ามาในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว!

ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจคัดกรอง เครื่องประสาทหูเทียม การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม การติดตามหลังการผ่า ไปจนถึงฝึกพัฒนาการ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย