ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดัน เคยไหม? จะไปสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทีนึง ต้องเสียเวลาไปเป็นวัน เพื่อรับบริการไม่ถึง 10-15 นาที แล้วก็กลับ ไหนจะค่าเดินทาง ค่าอาหารระหว่างวันอีก

ถึงแม้บางครั้งเจ้าหน้าที่จาก สอน. หรือ รพ.สต. จะลงพื้นที่เพื่อติดตามอาการ แต่ด้วยกำลังคนที่มีไม่มาก ทำให้ไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ ซึ่งผู้ป่วยบางรายอาจเข้าถึงบริการสุขภาพเท่าที่ควร

ทว่า ช่วงที่ผ่านมาช่องว่างที่เกิดขึ้นได้ถูกเติมให้เต็มแล้ว ด้วยนวัตกรรมบริการสุขภาพวิถีใหม่ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่ได้เชิญชวนคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์มาเป็นหน่วยบริการในระบบ ให้เกิดการให้บริการแบบ “ใกล้บ้านใกล้ใจ” มากขึ้น

ที่สำคัญ คือ มีการให้บริการตรวจเยี่ยม รวมถึงสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง "ถึงที่บ้าน" ไม่ว่าจะเป็น ตรวจเบาหวาน ตรวจความดัน ทำแผล ดูดเสมหะ ให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ฯลฯ

“ด้วยรูปแบบที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าหาผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกอบอุ่น มั่นคงทางด้านจิตใจ และมั่นใจว่าพวกเขาไม่ถูกทอดทิ้ง” ประโยคดังกล่าวคือสิ่งที่ จ.อ.ชุดาพร อ่อนศรี พยาบาลเวชปฏิบัติ ชุดาพรคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ หนึ่งในหน่วยบริการที่เข้ามาร่วมในระบบบัตรทอง บอกเล่าถึง “ประโยชน์” ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยในพื้นที่ ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 

โดยระยะเวลาเกือบ 1 ปี ของชุดาพรคลินิกการพยาบาลฯ ได้ช่วยเพิ่มการ “เข้าถึงบริการ” ได้มากขึ้น และยังช่วยให้ประชาชนภายใต้การดูแลของคลินิกนั้นมี “แนวโน้มทางสุขภาพ” ที่ดีขึ้นด้วย