ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ทางการไทยให้คำมั่นช่วยกระทรวงสาธารณสุขเคนยาบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอันเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญตาม ‘วาระสำคัญ 4 ประการ’ ของเคนยา

ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการผลักดันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าซึ่งครอบคลุมทั้งบริการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และการรักษาฉุกเฉิน

จากความสำเร็จดังกล่าวทำให้ซิซิลี คาริอูกิ รมว.สาธารณสุขเคนยา และศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุขของไทยเปิดการหารือระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลกที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเดือนพฤษภาคมปีก่อน (พ.ศ.2561) เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของเคนยา

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาและพันธมิตรทางเทคนิคในการพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของเคนยา

ศ.นพ.ปิยะสกลเปิดเผยว่าทั้ง 2 ประเทศจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่จากเคนยาผ่านการฝึกอบรมการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพจากโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program, HITAP) ของประเทศไทยแล้วกว่า 50 คน

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไม่ได้เป็นเพียง ‘ความคุ้มครองทางการเงิน’ หากยังครอบคลุมการเข้าถึงบริการสุขภาพที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ

นพ.ศุภกิจเผยว่า ทั้ง 2 ประเทศเริ่มต้นแผนจากการพัฒนาระบบสุขภาพที่จะเป็นหลักประกันการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นได้อย่างเท่าเทียม

นพ.ศุภกิจยังได้อธิบายแนวทางการจัดสรรงบประมาณสำหรับสถานพยาบาลในชนบทเพื่อยกระดับการสาธารณสุขระดับท้องถิ่นเพื่อลดความแออัดของผู้ใช้บริการยังสถานพยาบาลในเมือง

นอกจากนี้ทางการไทยและเคนยายังมุ่งไปที่การพัฒนาความใส่ใจของบุคลากรสาธารณสุขและจัดเตรียมเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นสำหรับสถานพยาบาลทุกระดับ

ประเทศไทยมีพื้นที่และจำนวนประชากรใกล้เคียงกับเคนยา  และเป็นที่น่ายินดีที่ทั้ง 2 ประเทศสามารถบรรลุก้าวสำคัญด้านสาธารณสุขแม้มีรายได้มวลรวมประชาชาติในระดับต่ำขณะริเริ่มโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเมื่อปี 2545

 รมว.สาธารณสุขเคนยาแถลงว่า เคนยากำลังอยู่บนเส้นทางเพื่อการบรรลุสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  และเสริมว่าที่ผ่านมามีโครงการนำร่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในหลายประเทศ

รมว.สาธารณสุขเคนยาเผยด้วยว่านอกจากประเทศไทยแล้วยังได้พบปะกับ รมว.สาธารณสุขคิวบา  ซิมบับเว แอฟริกาใต้ บุรุนดี กีนีบิสเซา และสหราชอาณาจักร

ล่าสุดมีแพทย์เฉพาะทางจากคิวบาเดินทางเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ยังสถานพยาบาลทั่วเคนยาแล้วราว 100 คน  และทางการเคนยามีแผนจะพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้เป็นผลสำเร็จภายในปี 2565 นี้

แปลจาก Thailand to assist Kenya achieve Universal Health Coverage (www.capitalfm.co.ke)

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ปรึกษาของเคนยาในการดำเนินงานพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเคนยา