ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะเยือนประเทศเคนยา ร่วมพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามคำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐเคนยา

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหาร ได้แก่ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ กรรมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมด้วยนักวิชาการ เยือนประเทศเคนยา ตามคำเชิญของนางซิสิลี เค คาริอุคิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐเคนยา และเข้าร่วมการประชุม High-Level Policy Engagement Meeting ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2562 

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า การเดินทางไปเยือนเคนยาครั้งนี้นับเป็นครั้งแรก หลังจากมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งไทยและเคนยาได้ให้คำรับรองแผนปฏิบัติการความร่วมมือครอบคลุมกิจกรรม 5 ด้าน ประกอบด้วย หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการคลังสุขภาพ การจัดลำดับความสำคัญชุดสิทธิประโยชน์ที่ใช้ในหลักประกันสุขภาพ โดยใช้การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ การพัฒนาบุคลากรทางสาธารณสุข การเสริมสร้างระบบสุขภาพบนพื้นฐานการสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสาขาความร่วมมืออื่น ๆ ที่ตกลงร่วมกัน โดยรัฐมนตรีสาธารณสุขเคนยาได้ขอให้เพิ่มเติมการสนับสนุนการจัดทำราคากลางยา

“เป็นความก้าวหน้าของการลงนาม MOU ฉบับนี้ของ 2 ประเทศ ที่นำมาสู่การปฏิบัติที่รวดเร็วมากภายในเวลาเพียง 10 เดือนเท่านั้น จากที่รัฐมนตรีสาธารณสุขเคนยาขอพบรัฐมนตรีสาธารณสุขไทยเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2561 จนนำมาสู่การลงนาม MOU ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และการเยือนเคนยาในครั้งนี้ ซึ่งทางรัฐมนตรีสาธารณสุขเคนยาขอบคุณที่ประเทศไทยร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนในการดำเนินการพัฒนาประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศเคนยา” นพ.ปิยะสกล กล่าว

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมฯ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้นำเสนอการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูง และสื่อมวลชนเคนยา  และในบ่ายวันที่ 22 มีนาคม 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐเคนยายังได้นำคณะเข้าดูงาน ณ Machakos County ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่เมืองของประเทศเคนยาที่มีการทดลองด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า