ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สภาพัฒน์ เผย ไตรมาสแรกคนไทยป่วยโรคเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 124.5%


นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ในไตรมาสหนึ่งของปี 2566 การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง มีอัตราเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 124.5% 

ทั้งนี้ เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ที่พบมากในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน และเริ่มมีการพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่มากขึ้นด้วย อีกทั้งตลอดช่วงต้นปีที่ผ่านมา (1 ม.ค. – 7 พ.ค. 2566) พบผู้ป่วยจากปัญหามลพิษทางอากาศ หรือฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มีจำนวนมากถึง 3.11 ล้านราย

นายดนุชา กล่าวว่า ประเด็นที่ควรให้ความสำคัญ คือ การรักษาระดับการป้องกันโรคส่วนบุคคลและการเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่ม 608 รวมถึงควรมีการป้องกันการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากภาวะอากาศร้อนจากโรคลมแดด (Heat stroke) ด้วย ตลอดจนปัญหาสุขภาพจิตที่แม้สถานการณ์โดยรวมจะมีการปรับตัวดีขึ้น แต่ในเยาวชนกลุ่มมหาวิทยาลัยนั้นยังพบว่ามีภาวะเสี่ยงซึมเศร้าสูง