ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัด สธ. เผยประเทศไทยได้เน้นย้ำบทบาทสำคัญของ "หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง สนับสนุนความเท่าเทียมและการเข้าถึงบริการสุขภาพ ในระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 76 พร้อมทั้งขอให้สนับสนุนการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในเดือน ก.ย. 2566 ที่สหรัฐอเมริกา


นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร สธ. และคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก (WHO) ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 11 ประเทศ ประกอบด้วย บังกลาเทศ ภูฏาน เกาหลีเหนือ อินเดีย อินโดนีเซีย มัลดีฟส์ เมียนมา เนปาล ศรีลังกา ไทย และติมอร์เลสเต เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2566 ระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 76 ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ทั้งนี้ Dr.Poonam Khetrapal Singh ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเจ้าภาพจัดงาน และมี Dr.Tedros Adhanom Ghebreyesus ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก เข้าร่วมงาน โดยปลัด สธ. ได้กล่าวถึงความสำเร็จ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่ผ่านมา ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2

จากนั้นคณะฯ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่ง Mr.Xavier Becerra รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขภาพและบริการมนุษย์แห่งสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าภาพ โดยปลัด สธ. และหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 76 ได้หารือเรื่องความเท่าเทียมและการเข้าถึงบริการสุขภาพ ซึ่งประเทศไทยได้เน้นย้ำถึงบทบาทที่สำคัญในเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสนับสนุนความเท่าเทียมและการเข้าถึงบริการสุขภาพ

พร้อมกันนี้ ยังขอให้สหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ ร่วมสนับสนุนการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (High-level Meeting on Universal Health Coverage) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21 ก.ย. 2566 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีบทบาทนำในการผลักดันวาระของการประชุมนี้ด้วย