ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เผยประเทศไทยมีจำนวนสถานพยาบาลที่ได้รับรางวัล WSO (World Stroke Organization) Angels Award ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมากเป็นอันดับ 1 ของโลกระหว่างปี 2562-2566


นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2562-2566 ประเทศไทยมีสถานพยาบาลดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้ดีและมีมาตรฐาน จนได้รับ WSO Angels Award ระดับ Diamond จำนวน 36 แห่ง ระดับ Platinum จำนวน 116 แห่ง ระดับ Gold จำนวน 373 แห่ง ซึ่งรวมแล้วมากเป็นอันดับ 1 ของโลก ส่วน 4 ลำดับถัดมาได้แก่ ประเทศอินเดีย เวียดนาม อียิปต์ และ เกาหลีใต้

1

สำหรับ WSO Angels Award เป็นรางวัลที่มอบให้หน่วยงาน เพื่อยกย่องชื่นชมความเป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และเพื่อเป็นเกียรติแก่ทีมงานและองค์กรที่ได้เสียสละทุ่มเท นอกเหนือหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของตน เป็นโครงการรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานโรคหลอดเลือดสมองในยุโรป ร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วโลก มีจำนวนประมาณ 99 ประเทศ มากกว่า 2,000 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ

นพ.ธงชัย กล่าวว่า ในส่วนของสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เป็นหนึ่งในสถานพยาบาลชั้นนำที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างดีเยี่ยม และได้รับรางวัลระดับ Diamond ในปี 2565 โดยสถาบันประสาทวิทยา มุ่งมั่นพัฒนาด้านวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบประสาทที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านระบบประสาท พัฒนาสถาบันให้เป็นสถาบันประสาทวิทยาแห่งชาติที่มีระดับขีดความสามารถในระดับสากล ทางกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จึงขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับสถาบันประสาทวิทยาที่ได้รับรางวัล

2

ด้าน นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเครือข่ายการรักษาโรคหลอดเลือดสมองไปทั่วประเทศ และขอแสดงความยินดีกับสถานพยาบาลทุกแห่งที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

"สถาบันประสาทวิทยา มีความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี และยังคงพัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งต่อไปอีกในอนาคต เป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น ในระดับประเทศ และนานาชาติต่อไป" นพ.ธนินทร์ กล่าว

3