ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

งบประมาณจาก ‘กองทุนสุขภาพตำบล’ หรือ กปท. สามารถเอาไปใช้สร้างสุขภาพได้หลากหลาย

หนึ่งในนั้นคือที่เทศบาลตำบลเทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ ซึ่งมีการนำเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น มาจัดบริการ ‘ทันตกรรมเคลื่อนที่’ ให้ผู้สูงอายุ

ด้วยการใช้รถทันตกรรมเคลื่อนที่ ‘Bangkok Smile’ 

รถทันตกรรมเคลื่อนที่นี้ ไม่ต่างไปจากหน่วยบริการสุขภาพช่องปากที่ครบวงจรได้มาตรฐานเสมือนยกคลินิกมาเสิร์ฟถึงที่

เพราะที่เทศบาลตำบลแห่งนี้ มีผู้สูงอายุมากกว่า 600 คน ที่มีปัญหาโรคในช่องปาก ต่อมน้ำลาย และขากรรไกร 

ทว่าผู้สูงอายุบางส่วนไม่สะดวกในการเดินทางไปรอที่โรงพยาบาล และบางส่วนที่ไม่ทราบว่าตัวเองมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)

การใช้รถทันตกรรมเคลื่อนที่ จึงตอบโจทย์ ตอบความต้องการ และนำไปสู่การสร้างสุขภาพดีได้จริง