ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

หน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50(5) นครศรีธรรมราช ลุยงานเชิงรุก ลงพื้นที่แนะนำสิทธิบัตรทองกับประชาชน เยียวยาแก้ปัญหารวดเร็ว ลดความบาดหมาง รพ.กับประชาชน แถมดึง อสม.คอยรับเรื่องหากมีเหตุร้องเรียน


นส.สุกัญญา วัฒนารถ ประธานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน 50 (5) จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า การดำเนินงานของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50 (5) จ.นครศรีธรรมราช จะมุ่งเน้นการทำงานทั้งเชิงรุก และการรับเรื่องร้องเรียน โดยการทำงานเชิงรุกจะมีการประสานทุกอำเภอ โดยร่วมกับแกนหลักในพื้นที่คือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อเชื่อมการทำงานกับหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50 (5) จ.นครศรีธรรมราช ทำให้เกิดความราบรื่นในการส่งต่อกรณีที่มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์จากการรับบริการสาธารณสุขของประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพ หรือสิทธิบัตรทอง 

2

 

2

พร้อมกันนี้ หน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50 (5) จ.นครศรีธรรมราช ยังลงพื้นที่ไปทุกอำเภอเพื่อให้ให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดการรับรู้การใช้สิทธิบัตรทอง 

ทั้งนี้ ในส่วนการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์สำหรับประชาชนสิทธิบัตรทองที่อาจไม่ได้รับความสะดวก หรือเกิดปัญหาในการรับบริการตามหน่วยบริการสาธารณสุขนั้น จะทำงานร่วมกันกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 11 สุราษฎร์ธานี รวมไปถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช (สสจ.นครศรีธรรมราช) ซึ่งเมื่อมีการร้องเรียน ร้องทุกข์ ก็จะมีการประสานเยียวยาอย่างเร่งด่วนในทันที 

นอกจากนี้ ในระดับพื้นที่ ยังมีการประสานกับ อสม.แต่ละชุมชน เพื่อให้เป็นแกนหลัก และเป็นเครือข่ายในการพัฒนาระบบบริการ รวมถึงรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์จากประชาชนด้วย ทำให้ประชาชนสิทธิบัตรทองมีช่องทางที่จะร้องทุกข์หากไม่ได้รับความสะดวกได้มากขึ้น 

 

3

"การทำงานของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50 (5) จ.นครศรีธรรมราช จะมุ่งเน้นให้เกิดการเยียวยาอย่างรวดเร็ว ที่เมื่อประชาชนสิทธิบัตรทองได้รับความไม่สะดวก และมีปัญหาก็ต้องได้รับการแก้ไขทันที ซึ่งเป็นการทำงานอย่างเข้าใจกันดีระหว่างหน่วยบริการ โรงพยาบาล และหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50 (5) ซึ่งเป็นการลดความบาดหมางระหว่างผู้ป่วย และหน่วยบริการ อีกทั้งยังจำกัดปัญหาไม่ให้ลุกลาม" ประธานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน หน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50 (5) จ.นครศรีธรรมราช กล่าว 

น.ส.สุกัญญา กล่าวอีกว่า หน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50 (5) จ.นครศรีธรรมราช ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์จากประชาชนสิทธิบัตรทองเพียงอย่างเดียว แต่ยังเข้าไปแนะนำสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงการใช้สิทธิบัตรทองเมื่อเจ็บป่วยและต้องได้รับการดูแลรักษา อีกทั้ง ยังเข้าไปร่วมแก้ปัญหาให้กับประชาชนสิทธิบัตรทองด้วย โดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพใหกับคนในพื้นที่ที่ต้องการ

 

2

4

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
1.สายด่วน สปสช. 1330 
2.ช่องทางออนไลน์
• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ไลน์ Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traffyfondue หรือคลิกที่ลิงค์ https://lin.ee/nwxfnHw